دانلود گزارش کار تنفیذ وصیت نامه رایگان

دانلود گزارش کار تنفیذ وصیت نامه

گزارش کار تنفیذ وصیت نامه وکیل تجدید نظر خواه دادخواست را در مورخه 19/7/85 پیر از ابطال مبلغ ششصد تومان تمبر دادرسی در مرحله تجدید نظر را به شعبه بدوی (31) تقدیم نموده که برابر دستور ریس شعبه [...]

مشاهده و خرید
دانلود گزارش کارآموزی دادگستری شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی 4900 تومان

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

گزارش کارآموزی  شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی به گزارش ضابطین (نیروهای بسیج) در تاریخ 19/4/85 بعد از ظهر دریک مغازه خواربارفروشی واقع در خیابان سیدی تعداد 10 بسته پلاستیکی مشروب و2 عدد شیشه 5/1 [...]

مشاهده و خرید
دانلود رایگان گزارش کارآموزی دادگستری انتقال منافع مال به غیر رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی دادگستری انتقال منافع مال به غیر

انتقال منافع مال به غیر شرکت آهک ماشینی خاور اقدام به احد یک فقره تسهیلات از این نموده و آقای هادی –ز – تمامی ششدانگ یک فقره پلاک ثبتی واقع در بخش 9 مشهد را بعنوان تضیمن باز پرداخت تسهیلات  فوق [...]

مشاهده و خرید
دانلود گزارش کارآموزی دادگستری لواط 4900 تومان

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری لواط

 لواط خلاصه متن اعتراضیه : احتراما به استحضار می رساند به اینجانب سید محمد .ح ساکن کاشمر – عطف به پرونده کلاسه 1159/85/01 به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حد تفحیذ محکوم گردیده ام و که نسبت به رای [...]

مشاهده و خرید
دانلود گزارش کارآموزی دادگستری – اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی 4900 تومان

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری – اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی

اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع [...]

مشاهده و خرید
دانلود گزارش کارآموزی دادگستری – بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي 5900 تومان

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری – بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي

شرح اقدامات انجام شده : شاكي آقاي وحيد رحيمي در تاريخ 31/5/82 همسر خود خانم ندا ندائي اسكوئي راجهت زايمان به بيمارستان پاستور مشهد منتقل مي كند. پس از انجام زايمان و معاينه نوزادان مشخص مي شود كه [...]

مشاهده و خرید