دانلود پروژه طرح اشیاء در تمدن اسلامی 7900 تومان

دانلود پروژه طرح اشیاء در تمدن اسلامی

دانلود پروژه طرح اشیاء در تمدن اسلامی فرش ایران فرش ایران در دوران پهلوی تاریخ فرش پهلوی قاجار زندیه افشار صفویان تیموریان سلجوقیان قرون اولیه هجری پس از نفوذ اسلام وحکومت خلفای عرب ساسانيان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه طراحی جلد کتاب 7900 تومان

دانلود پایان نامه طراحی جلد کتاب

پيشگفتار از عمده ترین فعالیت طراحان گرافیک دنیا امروزه می توانیم به طراحی جلد کتاب اشاره کنیم. طراحی جلد کتاب فعالیتی همیشگی و ماندگارتر به نسبت آثاردیگر صفحه آرایی می کند در واقع یک اثر ماندگار [...]

مشاهده و خرید