جشنواره بازاریابی و آپلود فایل سپیده

اطلاعیه: جشنواره بازاریابی و آپلود فایل سپیده دو جشنواره مستقل از هم راه اندازی شده که توضیحات آن در زیر موجود می باشد: —————————————— جشنواره بازاریابی فایل سپیده از تاریخ 97/10/01 تا 98/10/01 بمدت یکسال به کسانی که فایلهای موجود در سایت را بازاریابی کنند به ازای هر 30 بازاریابی مبلغ 10,000 تومان داده می شود. منظور […]