بررسي تاثير استرس و اضطراب (تنيدگي) بر افراد سالم و افراد دارای بيماري ميگرن

بررسي تاثير استرس و اضطراب (تنيدگي) بر افراد سالم و افراد دارای بيماري ميگرن

تعداد صفحات: 114

حجم فایل: 67.0 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 50,000 ریال

تعداد نمایش: 36 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

50,000 ریال – خرید

فهرست

عنوان صفحه

چكيده 7

فصل اول :كليات 8

مقدمه 9

طرح مساله 13

اهداف پژوهش 15

ضرورت تحقيق 16

فصل دوم : نگاهي به تاريخچه هاي پژوهش 17

مقدمه 18

ادبيات تحقيق ( استرس ) 20

پيشينه نظري ( استرس) 25

تعريف سردرد هاي ميگرني 27

انواع سردرد 28

سردرد شرياني از نوع ميگرن 29

تعريف ميگرن ( تاريخچه ) 30

نشانه هاي ميگرن 34

ميگرن چند مرحله دارد 36

فراواني سردرد ميگرن 38

انواع مختلف ميگرن 41

ميگرن كلاسيك 42

ميگرن چشمي 43

ميگرن بازيلر 44

ميگرن يائسكي 45

علت شناسي 46

اختلالات عروق مغز 47

احتلالات زيست شيميايي 49

خواب 52

عوامل روانشناختي 54

تشخيص اختراقي 55

درمان گري ميگرن 56

ساير روشهاي درمان گري 57

پيشينه تحقيق 58

تحقيقات صورت گرفته در خارج از ايران 61

تحقيقات صورت گرفته در ايران 63

فصل سوم : روش تحقيق 64

مقدمه 65

جمعيت هدف 66

روش اجرا 68

روش آماري 70

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها71

مقدمه 72

يافته ها وتجريه و تحليل داده ها75

جدول 2     4 مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم وداراي سردرد ميگرني 76

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 80

نتيجه گيري 81

بحث درمورد يافته هاي تحقيق 82

محدوديت ها و پيشنهادات 83

پيشنهادات 84

منابع 86

ضمائم 88

چكيده :

پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير تنيدگي در افراد سالم و افراد مبتلا به بيماري ميگرن در تهران مي باشد . فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذشته شدند عبارتند از:

فرضيه اول : مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد مبتلا به ميگرن و فرضيه دوم : مقايسه تاثير تنيدگي در بين زنان  و مردان داراي سردردهاي ميگرني!

گروه نمونه ي اين پژوهش شامل 60 نفر از افرادي هستند كه 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهاي ميگرني مي باشد كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند و بر روي آنها آزمون استرس انجام شد كه پس از آن از روش (t) استفاده شده كه نتيجه بدست آمده به شرح زير مي باشد :

ــ تاثير تنيدگي بر افراد مبتلا به بيماري ميگرن بيشتر مي باشد.

ــ تاثير تنيدگي بر زنان ميگرني بيشتر ا ز مردان ميگرني است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فصل اول»

«كليات»

                                                           

 

 

 

مقدمه :

بطور كلي تعاريف گوناگوني از فشار عصبي و رواني به مفهوم استرس «تنيدگي» شده است. تنيدگي مجموعه واكنش هاي عمومي فر نسبت به عوامل ناسازگاري و پيش بيني نشده داخلي و خارجي است بد نگيرند كه هر گاه تعادل فرد به علت عواملي محيطي از بين برود استرس پديد مي آيد. استرس گاهي سبب آسيب رواني فرد و سازمان مي شود و باعث مي شود كه بدان وظايفي كه به طور عادي و به سادگي انجام مي دهد با دشواري بيشتر انجام دهد.(رسول زاده 1375)

بررسي تاثير تنيدگي بر انسان يكي از گسترده ترين قلمدادهاي پژوهشي را در عصر حاضر تشكيل مي دهد تنيدگي «استرس» مي تواند بر اثر عوامل متعددي كه عوامل تنيدگي زا ناميده شده اند به وجود آيد و تغييرات عمده اي را در ارگانيزم ايجاد كند. هر وضعيتي كه براي فرد با آسايش او تهديد كننده به حساب آيد از آن جهت كه وي را مجبور به استفاده از توانايي خود در مقابله با آن مي كند «تنيدگي» ناميده مي شود. عوامل تنيدگي زا نه تنها شامل بحرانهاي شديد مثل : جنگ، طلاق، … و وقايع معمولي روزانه مثل انتظار كشيدن در صف، خريد وسايل ضروري، اختلافات زناشويي و … است بلكه مشكلات روزمره و درگيريهاي خفيف زندگي را نيز در بر مي گيرد. از سوي ديگر بين تنيدگي و اضطراب رابطۀ تنگاتنگي وجود دارد كه متمايز كردن اين دو را بسيار دشوار مي سازد و به موازات افزايش تنيدگي و به دليل فراواني عوامل تنيدگي زا در زندگي امروزي بشر كه حاصل صنعتي شدن جوامع است. اضطراب نيز به طور گسترده زندگي بشر را فرا گرفته تنيدگي در تمام قسمتهاي ارگانيزم انسان اثر مي گذارد. حالتهاي تنيدگي همانند اضطراب ممكن است به صورت مختلف فيزيولوژيكي، رفتاري و شناختي متجلي گردند.(رسول زاده 1375)

مهمترين پاسخ هاي بدني تنيدگي، پاسخ هاي سيستم خود مختار، غدد درون ريز و سيستم ايمني بدن هستند. آنچه مسلم است تفاوتهاي فردي زيادي در چگونگي مقابله با تنيدگي وجود دارد. يك عامل تنيدگي زا در دو فرد و حتي در يك فرد در زمانهاي مختلف اثر يكساني ندارند. يكي از مهمترين دلايل اين تفاوت را بايد در ساختارهاي ژنتيكي و ارگانيكي افراد جستجو كرد. در بعضي خانواده ها سيستم اعمال ها و احساس ضعيفتر مي باشد. يكي از شايع ترين پاسخ هاي بدني تغييراتي است كه در عملكرد سيستم قلبي، عروقي و عضلاني به وجود مي آيد، كه به صورت هاي مختلف مشاهده مي شود. اختلال در كاركرد قلب، فشار خون اساسي، بروز انواع دردهاي مزمن در عضلات مختلف و بروز انواع سردردها و… در واقع جزء پاسخهاي بدني اين دو سيستم به تنيدگي محسوب مي شوند. همه ساله ميليون ها نفر در جهان به علت عارضه سردرد به پزشكان و متخصصان مختلف مراجعه مي كنند. پژوهشهاي گسترده اي نشان داده اند كه عارضه سردرد به علل مختلف مانند گشاد شدن رگها «سردرد ميگرني» . فشار ماهيچه هاي پيشاني (سردردهاي ناشي از تنش) و يا تغييرات فشار درون جمجمه اي و… ايجاد مي شود. (1) (رسول زاده 1375)

سردردهاي عروقي كه شامل سردردهاي ناشي از واكنش غير عادي شريانهاي مغزي است بيشترين فراواني را در مقايسه با ديگر سردردها بعد از سردرد تنشي دارند.(2)

حدود 50 درصد از كساني كه به متخصصان و يا كلينيك هاي مربوط به سردرد مراجعه  مي كنند به سردردهاي عروقي مبتلا هستند كه به اين سردردها «سردرد ميگرني » مي گويند. شريانهاي مغزي كه منجر به بروز سردرد ميگرني مي شود وجود تنيدگي و اضطراب و افسردگي است. گر چه عوامل ديگر هم در بروز ميگرن موثر هستند(3)

(1) رسول زاده طباطبايي، كاظم، بررسي ويژگي هاي شخصيتي مبتلايان به ميگرن و مقايسه تاثير دارد و درمان گري با روش آزمون تنش زدايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي در اين بيماران.

پاسخ دهید