بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند

بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند

تعداد صفحات: 111

حجم فایل: 56.1 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 50,000 ریال

تعداد نمایش: 37 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

50,000 ریال – خرید

فهرست مطالب

                  صفحه

چكيده

فصل اول

موضوع پژوهش         1

بيان مسأله     2

اهداف تحقيق    4   

اهميت مسئله  4   

پرسش‌هاي تحقيقاتي 6    

تعريف مفاهيم پژوهش  6

فصل دوم

پيشينه مطالعاتي

كمرويي چيست؟      8

ديدگاههاي مختلف در مورد كمرويي    9

كمر و متولد شدن   10    

علل كمرويي12

شيوع كمرويي  16

ويژگيهاي رفتاري افراد كمرو      19

عواقب كمرويي           20

جنبه مثبت كمرويي                                                 23

علايم جسماني كمرويي                                            25

خجالتي اما موفق                                                   26

خجالتي در محيط كار                                               29  

آيا كمرويي همان درون‌گرايي است           30         

آيا مي‌شود يك آدم خجالتي موفق بود         31   

درمان             32

شناخت خود          32       

پايه‌ريزي عزت نفس خود         35

پانزده گام در راه مبدل شدن به فردي متكي به نفس       37

پايه‌ريزي اعتماد به نفس                                           40         

رشد مهارتهاي اجتماعي خود                                       41 

فصل سوم

روش پژوهش                                                     49  

ساخت و چهارچوب پژوهش                                  49   

مشخصات آزمودنيها                          49

ابزار اندازه‌گيري                              50     

روش تحليل آماري                                   51

شيوة اجراي پژوهش                               51

فصل چهارم

نتايج پژوهش                                                        52

فصل پنجم

بحث در نتايج                                      75

انتقادات و پيشنهادات                                               79

منابع                                                                    80      

پيوست

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها

                   صفحه

جدول و نمودار شماره 1 = آيا خودرا فرد كمرويي ملاحظه مي كنيد .                                    53

جدول و نمودار شماره 2 = اگر پاسخ شما مثبت است آيا هميشه كمرو بوده ايد                    54   

جدول و نمودار شماره 3 = اگر پاسخ سوال يك منفي است آيا هيچ گاه در زندگي شما يك دوره زماني وجود داشته  است كه كمرو بوده باشيد            55

جدول و نمودار شماره 4 = وقتي احساس كمرويي مي كنيد چقدر كمرو هستيد                    57     56

جدول و نمودار شماره 5 = هر چند وقت يكبار احساس كمرويي مي كنيد                            59     58

جدول و نمودار شماره 6 = در مقايسه با همسالان خودتان چقدر كمرو هستيد                      61     60

جدول و نمودار شماره 7 = آيا هيچ گاه كمرويي شما يك مشكل شخصي براي شما بوده است   62

جدول و نمودار شماره 8 = وقتي احساس كمرويي مي كنيد آيا ميتوانيد آن را پنهان كنيد وديگران متقاعد كنيد كمرو نيستيد                                                                                                   63

جدول و نمودار شماره 9 = آيا هيچ گاه افراد ديگر كمرويي شمارا با خصيصه اي ديگر مانند « بي تفاوتي » «كنارگيري » «مجسمه » اشتباه گرفته اند                                                              64

جدول و نمودار شماره 10= كدام موقعيتها وفعاليتها موجب بروز احساس كمرويي در شما مي شوند

                                             67     66

جدول و نمودار شماره 11= اگر احساس كمرويي مي كنيد كدام واكنشهاي جسماني را داريد    69     68

جدول و نمودار شماره 12 = رفتارهاي آشكاري كه ميتواند احساس كمرويي شما را به ديگران نشان دهند كدامند                  71      70

جدول و نمودار شماره 13 =پي آمدهاي منفي كمرو بودن كدامند                                            72

جدول و نمودار شماره 14= پيامدهاي مثبت كمرويي كدامند                                              73

جدول و نمودار شماره 15 = آيا مايليد بطور جد ي برا ي چيره شدن بر آن كار كنيد             74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

بحث دربارة شيوع كمرويي و درصد فراواني افراد كمرو كار ساده‌اي نمي‌تواند باشد، مي‌توان گفت كه پديدة كمرويي فوق‌العاده فراگيرست. درصد قابل توجهي از كودكان ونوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر جامعه دچار كمرويي و چنين ناتوانها و معلوليتهايي اجتماعي هستند. بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه تمامي افراد كمرو در همة موقعيتها و شرايط اجتماعي يكسان واكنش و رفتار مشابهي از خود نشان نمي‌دهند و ميزان و درجات احساس كمرويي ايشان كاملاً متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسي كمرويي در دبيرستان دخترانه شهرستان شازند مي‌باشد كه براي اين منظور از بين دانش‌آموزان يكي از دبيرستانهاي شهرستان شازند 200 دانش‌آموز دختر به تصادف انتخاب كرده و نتايج نشان مي‌دهد كه 47% خود را فردي كمرو قلمداد كردند . و 52% گفته‌اند كه كمرو نيستند در مورد ميزان كمرويي 46% درصد به كمرويي متوسط پاسخ مثبت داده‌اند و همچنين در مورد اوقات كمرويي كه چند وقت يكبار احساس كمرويي مي‌كنند. 5/38% درصد به گزينه به ندرت يكبار در ماه يا كمتر جواب مثبت داده‌اند و در مورد اينكه كمرويي آيا برايشان يك مشكل شخصي ايجاد كرده است يا نه 5/28% به گزينه بله گاه گاهي پاسخ داده‌اند. در مورد تظاهر نكردن به كمرويي گفته‌اند بعضي اوقات مي‌توانم بعضي اوقات نمي‌توانم بيشترين درصد 68% به اين گزينه جواب داده‌اند.

37% درصد از دانش‌آموزان كمرو در گروههاي كوچك اجتماعي مانند مهماني ها بيشتر احساس كمرويي مي‌كنند و بعد از آن 31% دركنش متقابل يك به يك با فردي از جنس مخالف احساس كمرويي مي‌كند بيشترين واكنش جسماني در مورد تپش قلب و سرخ شدن است در مورد پي‌آمدهاي منفي كمرويي 47% اشاره كرده اند كه مشكلات اجتماعي ايجاد مي‌كند ، در مورد پي‌آمد مثبت كمرويي 52% اعتقاد دارند فردي كاملاً متواضع و قابل اتكاء را پديد مي‌آورد و در آخر 49% حاضر بودند بر كمرويي خويش غلبه كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فــصل اول

موضوع پژوهش

در مشكلات و مسائل مهمي كه نوجوانان و كودكان امروزه آن روبه‌رو هستند مشكل خجالت و كمرويي است اين مشكل را عامل عقب‌ماندگي، شكست و ناكامي انسان در مراحل مختلف زندگي به شمار آورده‌اند.

به تجربه ثابت شده است كه تعداد زيادي از دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصيلي به كمرويي و خجالت مبتلا هستند و از اين مشكل رفتار رنج مي‌برند چون نمي‌توانند عواطف و احساسات واقعي خود را در برخورد با مسائل و شرايط گوناگون ابراز نمايند. هر كسي ممكن است با عدم موفقيتهاي ناخواسته و ناخوشايندي روبرو شود و بگونه‌اي شايسته با آن مقابله نكند و در نتيجه از نشان داد واكنش مناسب باز بماند يا بدليل گرفتار شدن در هراس بي‌دليلي قادر به دفاع از حقوق فردي و اجتماعي خويش تشود و در ديگر مراحل زندگي مغلوب و سرشكسته مهم بر حق خويش را به ديگران يا رقيبان واگذار كند و قادر به دفاع از آن نباشد اين افراد كه ما آنها را كمرو و خجالتي مي‌ناميم. از ايجاد و ارتباط با ديگران ترس واهمه دارند و بيشتر ترجيح مي‌دهند تا ديگران به جاي آنها صحبت كنند و افكار و عقايد و نظرانشان همانهايي باشد كه ديگران. افرادي بي‌احساس و انزواطلب جلوه مي‌كنند و بدليل اين افكار و رفتار ماست. كه افراد كمرو به تدريج از سوي ديگران طرد شده و ميل به انزوا در آنها شديدتر مي‌شود حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه احساس كمرويي و انزواطلبي در افراد را مي‌توان راه زندگي ياري دهد استعدادها و قابليتهاي ذهني آنان را كشف و درك كنند و شرايط مساعدي را جهت پرورش و شكوفايي اين استعدادها را فراهم سازند. مهمترين اين افراد والدين و مربياني هستند كه كودك را پروش مي‌دهند لذا با شيوه‌هاي رفتاري مناسب با توجه به منش و ويژگيهاي فرد و شخصيتي و كودك با نوجوان انتخاب شده و به كار گرفته شود تا نتايج مطلوبي به بار آورد. به هر حال اين حقيقت كه عده‌اي از كودكان منزوي به بزرگسالان ناشاد و بي‌لياقت تبديل خواهند شد به تنهايي دليل كافي براي توجه به اين مشكل است پس برماست كه راههاي براي رهايي از اسارت شرمساري را به آنان نشان دهيم. كه هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان كمرويي در دختران دبيرستان شهرستان شازند مي‌باشد.

 

 

بيان مسأله

در اين تحقيق محقق بر آنست كه ميزان شيوع كمرويي را در دختران بررسي كند پديدة كمرويي فوق‌العاده فراگير است در هر جامعه‌اي درصد قابل توجهي از كودكان، نوجوانان و بزرگسالان بدون آن كه تمايلي داشته باشند، ناخواسته خودشان را در حصاري از كمرويي محبوس و زنداني مي‌كنند و شخصيت واقعي و قابليت‌هاي ارزشمند ايشان پشت توده‌اي از ابرهاي تيرة كمرويي، ناشناخته مي‌ماند.

چه بسيار دانش‌آموزان و دانشجويان هوشمند و خلافي كه در مدارس و دانشگاهها به دليل كمرويي و معلوليت اجتماعي. همواره از نظر پيشرفت تحصيلي و قدرت خلاقيت و نوآوري نمرة كمتري از همسالان عادي خود عاديشان مي‌شود؛ چرا كه كمرويي يك مانع جدي براي رشد قابليتها و خلاقيتهاي فردي است. پديدة كمرويي در بين بزرگسالان و افراد مسن بسيار پيچيده‌تر است، چنين پيچيدگي رواني ممكن است در اغلب موارد. نيازهاي دروني، تمايلات، انگيزها، قابليتها، فرصتها، هدفها و برنامه‌هاي شغلي حرفه‌اي و اجتماعي جوانان ايشان را به طور جدي متأثر و دگرگون كند. پرداختن به پديدة كمرويي و بررسي مباني رواني شناختي آن از اين رو حائز اهميت است كه تقريباً همه ما به گونه‌اي تجاربي از كمرويي را در موقعيتهاي مختلف داشته‌ايم. روند تحولات اجتماعي گوياي اين حقيقت است كه مسأله كمرويي غالباً با گذشت زمان فشردگي و پيچيدگي روابط بين فردي و ترديد فشارهاي اجتماعي،رقابتها، گوشه‌گيريها، تكرويها، عزت گزينه‌ها و تنهاييها گسترده‌تر بدتر شده درصد بيشتري از جوانان و بزرگسلان را فرا مي‌گيرد مگر اينكه بتوانيم با تشخيص سريع و استفاده از روشهاي تربيتي و درماني مناسب و مؤثر از گسترش كمرويي و پيشگيري كنيم.

بايد توجه داشت كه كمرويي مي‌تواند به تدريج به صورت نوعي بيماري رواني درآيند بنابراين كمرويي بايد هر چه زودتر شناسايي و پيشگيري و درمان شود.

 

 

 

 

 

اهداف تحقيق

هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان شيوع كمرويي در بين دختران دبيرستاني شهرستان شازند مي‌باشد كه براي اين منظور 200 دانش‌آموز از مقطع اول دبيرستان را به طور تصادف انتخاب كرده سپس پرسشنامة كمرويي استانفورد را در اختيار آنان قرار داديم كه سعي ما بر كشف نوع افراد و موقعيتهايي بود كه موجب پيدايش حس كمرويي در افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ما مي‌شد.

و در كل هدف آنست كه با مشخص نمودن ميزان كمرويي در بين دختران دبيرستاني راهكارهايي جهت كاهش ميزان كمرويي ارائه نمود.

 

اهميت مسئله :

پديدة كمرويي به عنوان يك معلوليت اجتماعي، چنانچه به موقع تشخيص داده نشود و درمان نگردد مي‌تواند آثار جاه‌طلبي به همراه داشته باشد و رشد شناختي، عاطفي، رواني و اجتماعي فرد را به طور جدي متأثر كند. براي اينكه كمرويي مانع فرصتهاي خوب زندگي مي‌شود بايد چهار تغيير اساسي را انجام دهيم.

تغيير در:

1      طرز فكر شما دربارة خودتان و دربارة كمرويي

2      طرز رفتار شما

3      جوانب مرتبط طرز فكر و عملكرد افراد ديگر

4      ارزشهاي اجتماعي مشخص كه افزايش دهندة كمرويي مي‌باشند.

براي اثربخش بودن ايجاد تغيير در خود يا افراد ديگر مي‌بايد در درجة اول اعتقاد داشته باشيد كه ايجاد تغيير متحمل است آنگاه مي‌بايد واقعاً بخواهيد واقعاً كه از يك نوع الگوي رفتاري به سوي الگويي مطلوبيت حركت كرده و تغييري پديد آوريد.

بسياري از نيروهاي دروني ما را در جايي كه قرار داريم نگاه مي‌دارند مانع از حركت ما در جهت عملي ساختنتوان بالقوه‌مان مي‌گردند. غلبه بر چنان مخالفين نيرومندي نيازمند داشتن تعهدي واقعي مي‌خواهيم باشيد و آنگاه وقت و انرژي در جهت جامعة عمل پوشاندن به اهداف خودتان صرف كنيد. بسياري از فعاليتهاي اين تحقيق در انجام اين كار به شما كمك خواهند كرد. آنها براي كمك به شما در زمينه‌هاي زير طراحي شده‌اند.

1      شناخت بهتر خودتان

2      شناخت بهتر كمرويي خودتان

3      ايجاد عزت نفس

4      رشد مهارتهاي اجتماعي مشخص و موفقيت‌آميز

5     كمك به ديگر افراد كمرو

هدف ما فقط آن است كه به افراد كمرو در كنار زدن موانع براي كسب آزادي بيشتر ما به شركت فعالانه‌تر آنان در زندگي و به ايجاد و احساس فردي ارزشمند بودن و مسلط بودن در آنان كمك كنيم.

 

 

پرسش هاي تحقيقاتي

چند درصد دختران دبيرستان در كل كمرو هستند؟

كدام موقعيتهاي اجتماعي بيشتر موجب كمرويي دانش‌آموزان مي‌شود؟

بيشترين رفتارهاي آشكاري كه افراد كرو از خود نشان مي‌دهند چه رفتاري است؟

كدام واكنش جسماني در افراد كمرو بيشتر ظاهر مي‌شود؟

تعريف مفاهيم پژوهشي

تعريف نظري

كمرويي چيست؟ كمرويي يك توجه غيرعادي و مضطربانه به خويشتن در يك موقعيت اجتماعي است كه در نتيجة آن فرد دچار نوعي تنش رواني عضلاني مي‌شود و شرايط عاطفي و شناختي‌اش متأثر گرديده زمينة بروز رفتاري خام و ناسنجيده و واكنشهاي نامناسب در وي فراهم مي‌شود. به ديگر سخن پديدة كمرويي به يك مشكل رواني اجتماعي و آزاردهندة شخصي مربوط مي‌شود كه همواره به صورت يك ناتواني يا معلوليت اجتماعي ظاهر مي‌گردد به كلام ساده كمرويي يعني خود توجهي فوق‌العاده و ترس از مواجهه شدن با ديگران. زيرا كمرويي نوعي ترس يا اضطراب اجتماعي است كه در آن فرد از مواجهه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعي گريز دارد. (به نقل از غلامعلي افروز، 1373).

كمرو كيست؟ كسي است تحت تأثر فلج رواني قرار گرفته است. كمرو كسي است كه خودش براي خودش ارزش قائل نيست يا تصور مي‌كند كه ديگران براي او ارزش قائل نيستند. بعضي از افراد كمرو حتي جرأت نمي‌كند لطف و محبت خود را نسبت به افراد خانواده‌شان ابراز كنند. فرد كمرو چشمهاي خود معايب و نقايصي مي‌بيند كه فاقد آنهاست خود را قرباني ارزيابي‌هاي غيرمنصفانه‌اي احساس مي‌كند كه همنوعش به او نسبت نمي‌دهد چنين فردي در اشتباه است بدون آنكه به فروتني شباهتي داشته باشد. فرد كمرو از نوعي زمينة غرور و تكبر پنهاني برخوردار است كه ناراحتي او را تشديد مي‌كند كمرو كسي است كه فاقد جرأت و قدرت مي‌باشد وي در برابر كوشش لازم به منظور تسلط خود عقب‌نشيني مي‌كند. بنابراين نبايد از چنين فردي نمونة جرأت و فضيلت ساخت، زيرا فرد كمرو فردي ضعيف و ناتوان. (به نقل از دو سن، ترجمة سروري 1374).

پاسخ دهید