بررسی ادوات جنگي مورد استفاده در جنگ بر اساس نقش برجسته هاي آشورنو

بررسی ادوات جنگي مورد استفاده در جنگ بر اساس نقش برجسته هاي آشورنو

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 22.5 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 29 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

فهرست                                           صفحه

ـ پيشگفتار

ـ مقدمه

ـ درآمد

    1ـ موقعيت جغرافيايي آشور

    2ـ معيشت مردم آشور

    3ـ آشورنو

ـ ادوات جنگي در صحنه هاي جنگ در آشورنو

    1ـ جنگ ميان اعراب و پادشاهان آشور

    2ـ جزئيات جنگ آشورنصيرپال II عليه تِ ـ اومان پادشاه ايلام

    3ـ صحنه ي جنگ آشورنصيرپال II در نينوا در حال حمله به قلعه ي دشمن

    4ـ آشورنصيرپال II  به همراه نظاميان آشور در حال حمله

    5ـ جنگ آشور بانيپال دوم در نمرود ( حمله ي آشوريان به قلعه ي دشمن )

ـ نتيجه گيري

ـ تصاوير

ـ منابع

مقدمه :

آشوريان مردماني جنگجو ودلاور بودند وقتل وغارت و كشتار وخشونت يكي از جلوه هاي بارز شاخصيت پادشاهان اين قوم بوده است و طبيعي ست كه آثار هنرمندان از اين امر متأثر باشند .

واما هنرمندان با به تصوير كشيدن شاهان در صحنه هاي جنگ خو استه اند قدرت شاهان آشوري را در اين زمان نشان دهند .

ادوات جنگي آشوريان به زيبايي وظرافت خاصي به طور كامل در نقش برجسته ها تصوير شده كه توضيحاتي كلي در اين تحقيق داده شده .

ـ درآمد

1              موقعيت جغرافيايي

2               معيشت مردم آشور

3               آشورنو

 

1              موقعيت جغرافيايي آشور :

آشور در واقع در شمال شرق بين النهرين علياء قسمتي كه رودخانه ي دجله از شمال غرب به جنوب شرق جريان مي يابد

منطقه اي را به وجود آورد كه آشور نام گرفت .

آشور در واقع يك منطقه ي كوهپايه اي بود .

آشور پوشيده از تپه هاي باستاني ست كه زماني شهرهاي بزرگ وكوچك را تشكيل مي داد.

و مدينه هاي مدفون در آنسوي دجله شهر نينوا بود كه روزگاري پايتخت آشوريان به حساب       مي آمد.

2      معشيت مردم آشور :

آشور در يك منطقه ي سنگلاخي و كوهپايه اي كه از لحاظ طبيعي سرزمين فقيدي ست .

دره ي باريك دجله با كوه هاي به نسبت بلند در دو ساحل آن به سختي مي تواند محصول كشاورزي كافي را براي تغذيه جمعيت خود به بار آورد . اما با تمام اين تفاسيد اينها براي تامين منابع خويش از طريق تجارت با كشورهاي ديگر چشم داشتند .براي يك تجارت سود آور با      ملت هاي ديگر آشوريها بايد توليداتي داشته باشند تابتوانند آن را براي مبادله با ملل ديگر عرضه       كنند .اين توليدات بيشتر منسوجات پشمي در مقياس عظيم بود .اينها از نظر پشم ريسي و بافندگي و رنگرزي مهارت زيادي داشتند .

اينها به خاطر موقعيت جغرافيايي منطقه كشاورزي كم داشتند ولي در عوض دام بسيار پرورش مي دادند.

وبه خاطر روابط تجاري كه داشتند توانستند از نظر اقتصادي قدرتمند شوند و در منطقه حرف اول را از نظر اقتصادي بزنند .

1      آشور نو :

هنر آشور مياني با قتل نينور تاي اول در سالهاي پاياني قرن 13ق م به پايان رسيد . سيصد سال طول كشيد تا هنر و معماري امپراتوري آشور نصر پال دوم در نمرود پايه ريزي شد.در اين زمان تحولات سياسي و نژادي در خاور نزديك صورت گرفت.بعد از مرگ نيور تاي اول مهاجرت عظيم مردمي به نام مردمان دريابه سوي آسياي صغير و سوريه آغاز شد.اين مردم پس از نابودي امپراتوري هيتي،فريژيها را به سرزمين آسياي صغير و فلسطينيها را به سرزمين فلسطين آورده و مصريها تا مرز انحطاط رهنمون شدند. در همين دوران آراميها آخرين شاخه از قبايل بدوي سامي صحراي سوريه     در گروههاي بسيار از سوي شرق نفوذ به مناطق غرب رود فرات را آغاز كردند و بالاخره به بابل راه يافتند . آراميها به آساني نفوذ كردند و اما تنها آشور به كمك ارتش منظم خود توانست از تفوذآنها جلوگيري كند . اين مهاجرتها و جنگها 3 قرن طول كشيد.در اين مدت آشوريها توانستند تغيير شكل مشخصي در نظام سياسي و مفهوم پادشاهي به وجود آورند.

پاسخ دهید