بررسی اصول و شیوه های ساخت بنا ها در روستا ها و شهرهای قزوین و همدان

بررسی اصول و شیوه های ساخت بنا ها در روستا ها و شهرهای قزوین و همدان

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 39.4 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 49 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

چکیده

زلزله ی چنگوره      آوچ با بزرگی 5 .6 ریشتر در اول تیر ماه 1381 در بخشهای عمده ای ارز استان های قزوین و همدان موجب تلفات 230 و خسارات قابل توجه به چند هزار واحد مسکونی گردید.

بکارگیری مصالح سست، عدم اجرای مناسب و احداث بناهای با جرم زیاد(بویژه سقفها) مهمترین عوامل آسیب پذیری این ساختمان ها می باشند. به کمک شیوه های صحیح برای تولید مصالح و رعایت نکاتاجرائی، احداث ساختمانهای سنتی نسبتا مقاوم بدون افزایش هزینه قابل توجه امکان پذیر به نقل می رسد. در این مقاله به بررسی شیوه های ساخت بنا ها در روستا ها و شهر های قزوین و همدان پرداخته و توصیه هایی جهت ساخت بهترین آن ها ارائه شده است.

مقدمه

زلزله ی چنگوره     آوج در ساعت 7 و 28 دقیقه و 20 ثانیه صبح روز شنبه اول تیرماه 1381 قسمتها ی زیادی از استانهای قزوین، همدان و زنجان را به لرزه در آورد. موسسه ی ژئو فیزیک دانشگاه تهران بزرگی زمین لرزه را 6 درجه در مقیاس ریشتر و سارمان زمین شناسی آمریکا (uses)  بزرگی رویداد را 5 ، 6m  برآورده نموده است. در برخی از روستا ها اغلب ساختمان های سنتی به کلی ویران شده اند و در برخی از آن ها که دچار فرو ریختگی و انهدام کامل نشده اند، ترکهای بزرگی ایجاد شده است. بطوریکه غیر قابل ترمیم می باشد. وجودپس لرزه های متعدد طی ده روز پس از لرزه اصلی نیز، خرابی های بجا مانده را تشدید کرده است مهم ترین عامل آسیب دیدگی ساختمان های روستایی، عدم آشنایی سازندگی با فرهنگ صحیح ساخت وساز و ضعف مالی آن ها در اجرای مناسب می باشد، در حالیکه با آموزش ومدیریت صحیح می توان تا حد زیادی از ایجادخسارات جانی و مالی ناشی از زلزله کاست استفاده از دیوارها و یا بامهای با ضخامت زیاد هر چند از نقل آسایش و تامین دماو رطوبت، برای زندگی روستایی مطلوب است اما افزایش جرمناشی از آن به هنگام وقوع حتی زلزله های منوسط، تهدیدات مالی و جانی قابل توجهی در پی دارد. در مقاله حاضر به بررسی شیوه های ساخت بنا ها در روستاها و شهرهای استان های قزوین و همدان پرداخته و توصیه هایی جهت ساخت بهتر آن ها ارائه شده است.

عملکرد ساختمان های موجود در مناطق زلزله زده

لیست شهرها و روستا هایی از استانهای قزوین و همدان که جهت شناخت عملکردلرزه ای ساختمان های موجود مورد مطالعه قرار گرفتند، به همراه مشخصات جغرافیایی و میزان شدت زمین لرزه بر حسب مرکال اصلاح شده مربوطه در جدول 1 و 2 ارائه شده است. برای دقیقتر عملکرد این سازه ها در براب زلزله آنها به چهار دسته ساختمان های سنتی، بنائی، اسکلتی و سایر سازه ها تقسیم بندی گردیده و عملکرد آن ها بررسی می شود.

 جدول 1 ) شهرها و روستاهای موردبازدید در استان قزوین

نام شهر / روستا

ارتفاع از سطح دریا (m)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

شدت زلزله برحسب مرکالی اصلاح شده MMI

آوج

2054

VII +

چوبینه

196

V +

قهوج

2012

VI

شهیدآباد

2024

VI +

خسروآباد

2075

V

هرآئین

2106

V +

پریسبانج

2167

VI

سلطان بلاغ

2168

VI

جدول 1 ) شهرها و روستاهای موردبازدید در استان همدان

نام شهر / روستا

ارتفاع از سطح دریا (m)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

شدت زلزله برحسب مرکالی اصلاح شده MMI

ماهنیان

2015

VI

بادکوه

2016

VII +

رزن

1801

V

دمق

1816

VI

قایش

1880

VI +

سلطان آباد

1870

V +

آرپادره

2053

VII +

امامزاده اسماعیل

2112

VII +

چپقلو

2057

VI

منصورآباد

2057

VI

ساریجلو

2076

VI

جیرپانلو

2066

VI +

سورتجین

2034

VI +

وهنده

2008

VI

ساختمان های سنتی

این ساختمان ها با خشت وگل ساخته می شود و رطوبت نداشتن مقاومت کششی و برش و وزن زیاد و برابر زلزله مقاومتی نداشته و فرو می ریزندو از جمله مشخصات این ساختمان ها ضخامت زیاد دیوارها (حدود 60 سانتی متر)و سقف(حدود 40 سانتی متر) یابیشتر می باشد. سقف این ساختمان ها گنبدی یا مسطح (عموما چوبی با پوشش خارجی کاه گل) می باشد.

کرسی چینی

 

پاسخ دهید