بررسی انواع خمیرهای بیسکویت و میکسرهای مورد استفاده در بیسکویت سازی

بررسی انواع خمیرهای بیسکویت و میکسرهای مورد استفاده در بیسکویت سازی

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 227 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 58 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

ماده اولیه اصلی تقریباً در تمام خمیر های بیسکویت آرد  است به آرد ، شکر،  چربی و احتمالاً  طیف گسترده ای از سایر مواد اولیه نیز افزوده می شود خمیر با آب پیوند می خوردو. هر چه چربی بیشتری درفرمولاسیون خمیر گنجانده شود آب کمتری نیازخواهد بود .

خمیرپس ازمخلوط کردن به تکه های کوچکی با شکل واندازه های خاص کاملاً  تقسیم می شود  این تکه های خمیر به صورت بیسکویت پخته می شوند .

قوام خمیراعم از اینکه با دستگاه یا دست  به صورت تکه هایی در آید بسیار حائز اهمیت است قوام ،حس وحالت خمیر اصولا ًبااستفاده از مقدارآب موجود و همچنین  دمای خمیرتعیین میشود خمیرهای مرطوب تر (دارای مقدار آب بیشتر) وگرم تر،نرم ترمی باشند. مخلوط کردن آب با آرد تغییرات زیادیرا شامل میشود اما اساساً  هیدراسیون (جذب آب)  اجزاء تشکیل دهنده آرد فرایندی نسبتاً آهسته و کند است بدین معنی که ممکن است برخی تغییرات قوام خمیر تاثیرمی گذارند حتی پس از اتمام  عملیات مخلوط کردن همچنان ادامه می یابند.

از این روهنگامی که فردی عملیات  تولید خمیر بیسکویت را بررسی می کند نه تنها بایستی درباره آنچه که د رداخل  میکسر اتفاق می افتد بلکه در مورد دوره پس از آن نیز بیندیشد.

اساساً خمیر بیسکویتهادو نوع می باشد : خمیر سخت و خمیر نرم ،  تفاوت بین این دواز روی میزان آب لازم برای تشکیل خمیر مشخص می شود . وقتی که میزان آب بالاتری وجود دارد (ولذا  میزان چربی  نسبتاً پایین است )  مخلوط کردن آب با آرد مستلزم تشکیل  گلوتن از پروتئین هیدراته می باشد تشکیل گلوتن نیازبه عملیات  مکانیکی ورز دادن دارد و لذا وقتی می گوئیم خمیرهای سخت،خمیرهای توسعه یافته  هستند منظورانجام کار مکانیکی است .

2      2خمیرهای توسعه یافته

 از خمیرهای سخت یا توسعه یافته در تولیدکراکرهاو بیسکویتهای نیمه شیرین  استفاده می شود .

دراین خمیرهای میزان چربی و شکر  نسبتا پایین است .  در تمام موارد برای ایجاد گلوتن به عملیات اختلاط مستمر نیاز است. در موردکرم کراکرهاوسواداکراکرها ،پس از اختلاط خمیر وتشکیل شبکه گلوتنی ، این شبکه درحین دوره تخمیر توسط مخمرها بیشتر اصلاح شده وتغییر می یابد اما در موردخمیر بیسکویتهای نیمه شیرین  تمام عملیات توسعه گلوتن  در داخل مخلوط کن رخ می دهد و زمان اختلاط نیز نسبتاً  طولانی می باشد .

در اینجا  ابتدا اشاره ای  به خمیر  کراکر که تحت  فرایند تخمیر کراکرکه تحت فرایند  تخمیرقرار می گیرد می گردد . سلولهای مخمر قارچها ی زنده ای هستند که سرعت رشد و تولید گازدی اکسید کربن در آنها  بستگی به دما دارد لذا در گام نخست باید خمیررا تا رسیدن به دمای نهایی مطلوب ،مخلوط کرد ( معمولا این دما در محدوده ی  26 الی30 درجه سانتی گراد قرار دارد ) با ادامه دادن عملیات  اختلاط (بدلیل گرم شدن ناشی ازاصطکاک ) و نیز با تنظیم دمای مواد اولیه مصرفی (به ویژه  آب ) می توان به هدف فوق نائل آمد.

در برخی موارد خمیرهای کراکر پس از سیری شدن دوره ی تخمیرمخلوط می شوند در این هنگام آرد وآب بیشتر نیز افزوده می شود درسایر خمیرهای کراکر از یک آنزیم به نام پروتئیناز  استفاده می شودکه درطول  دوره ی توقف  پس از اختلاط  باعث تغییرواصلاح شیمیایی گلوتن می گردداین واکنش باخمیرتوسط مخمرها، تفاوت  زیادی ندارد.زیرا تمام سلولهای زنده برای تاثیربرمتابولیسم ازآنزیمهای بهره می گیرند. اما دراین مورد گاز تولید نمی شوند. در این مواردهم دمای خمیر حائز  اهمیت است چرا که سرعت واکنش شیمیایی به دما بسیار حساس است . دمای  خمیرهای  پروتئینازی معولاً  در حدود35  درجه سانتی گراد است .

نوعا تمام انواع خمیر کراکر  فقط در یک مرحله اختلاط ، مخلوط می شوندتمام مواد اولیه درمیکسر ریخته شده و عملیات اختلاط آغازمی شود به این روش طریقه مخلوط  کردن یکجا گویند.

خمیر بیستکویتهای نیمه شیرین با خمیرهای کراکر فوق دارنداین خمیرها نسبت به خمیر کراکر در فرمول خود شکر و چربی بسیار بیشتری دارند و پس ا زمخلوط نیز تحت  فرایند  تخمیر قرار نمی گیرند  در مورد این خمیرها پیش ازآنکه گلوتن شرایط بهینه باشد نیاز به میزان قابل توجهی کارمکانیکی  وجود دارد . برای تعمین شرایطی که تولیدیک خمیر کاملا مخلوط شده می نمایند تحقیق زیادی صورت گرفته است نتایج این تحقیقها این است که باید  خمیرها را تا یک دمای نهایی خاص مخلوط کرد و به شرط آنکه  زمان اختلاط از یک حداقل پیش بینی شده بالاتر باشد زمان لازم برای تولید  مخلوط نهایی  چندان مهم و بحرانی نمی باشد .

 2     3خمیرهای کوتاه وخمیرهای آبکی  

خمیرهای کوتاه گروهی از خمیرهای بیسکویت هستند که ازلحاظ فرمولاسیون متنوع می باشد در هیچکدام از این خمیرهای پروتئین هیدارته آرد به صورت گلوتن چسبنده در نمی آیند به خمیری که به سهولت پاره میشود و دارای حداقل الاستیسیته  واتساع پذیری است خمیر ((کوتاه ))می گویند. در این خمیرها تشکیل گلوتن به صورت پوشیده  یا بسیارمحدود صورت می گیرد چرا که مقدار چربی درفرمول آنها زیاد  و مقدار آب کمی  می باشد .

یکی از این اقدامات اساسی در تهیه خمیرهای کوتاه به منظور جلوگیری  از تشکیل شبکه گلوتنی از پروتئینهای هیدارته ، پخش  یکنواخت چربی و آب درآرد است  معمولا این کار با تشکیل  امولسیونی از چربی و آب و سپس فوری و سریع  آن با آرد صورت می گیرد .

2 انواع مخلوط کن خمیر

2     1 برای یک میکسر  چه چیزی مورد نیاز است ؟

واژه  مخلوط کردن دربرگیرنده  انواع مختلف  و متمایزی از عملیات  می باشد که عبارتند از :

1              به هم زدن مواد اولیه برای تشکیل یک توده یکنواخت

2              پخش کردن یک جامد در مایع یا کی مایع درمایع

3              انحلال ماده  جامد در یک مایع

4              مرز دادن وده حاصل  از اختلاط  برای تشکیل  شبکه گلوتنی  از پروتئینهای آرد که د رمرحله اولیه اختلاط هیدارته شده اند .

5              ایجاد حرارت در نتیجه  کار مکانیکی انجام شده .

6              هوادهی یک توده  برای کاهش  دانسیته آن

2     2       انواع میکسر های مورد  استفاده  در بیسکویت سازی

میکسرهای از نظر اندازه و میزان دقت در کنترل قدرت و وزن کلی با هم تفاوت دارند اما می توان تمام آنها را درچندین نوع طبقه بندی کرد.

1 ) میکسرهای ناپیوسته یا بچ

الف ) میکسرهای عمودی با مخزن قابل جدا شدن

در این میکسرها همزنها به طورعمودی نصب شده و به همراه ادوات چرخاننده آنها به درون یک مخزن فرو می روند یا اینکه مخزن بالامی آید تا به همراه  همزن در پوش مستقر  شود تیغه های همزن ممکن است درموقعیتهای ثابت دوران کنند که در این صورت معمولاً دو یا سه همزن وجود دارد که با یکدیگردر هم می روند و یا فقط یک تیغه وجود دارد  که به طور عمودی  دوران می کند و باعث می گردد  تا یک همزن تکی ،  بدون اینکه  فقط به صورت دایره وار به حرکت در آید تمام خمیر موجود در مخزن برسد .

در میکسرهای عمودی کوچک سرعت همزنهامی توانند بالا باشد اما درمیکسرهای بزرگتر تا حدود یک تن  خمیر را در یک با ر مخلوط میکنند همزنها به کندی دوران  می کنند .

 

پاسخ دهید