بررسی انواع كاربرد طرحهاي فونداسيون دارای پي گسترده همراه با مثال های مختلف

بررسی انواع كاربرد طرحهاي فونداسيون دارای پي گسترده همراه با مثال های مختلف

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 24.9 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 34 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

شمع ها دو برابر ستون هاي گوشه بودند كه اين در حاليست كه نسبت مربوط براي مقاومت محور بيش از 3/1 بود. نسبت مشاهده شده بار ساختماني كل حمل شده توسط شمع ها به طور روبه فزوني اي در طي دورة ساخت به 75% افزايش پيدا مي كند. نتايج مقايسه اي آناليز بار بر شمعي به صورت ساده شده توسط Dadopield & Sharoks (472/18)داده شده است. در اينجا باربر توسط المانهاي مي رود خم كردن Plate با ضخامت باربر معادل m5/4 كه سختي بناي فوقاني محسوب مي شود مدل شده است. ما زهين را به عنوان فضاي نيمه ای كه چند لايه و الاستيك است در نظر مي گيريم كه در معرض بارهاي عمودي هم در سطح و هم در عمق در مكانهاي شمعي مي باشد. تقابل عملي بين باربر و شمع ناچيز مي باشد، و فرآيند تكراري اي براي مطابقت دادن باربر و نشست زمين بكار رفته است . توافق مناسبي بين توزيعات مشاهده شدة بار شمع و توزيعات محاسبه شده آن در داخل گروه بدست آمده است. و همچنين تقسيم بار بين بار برها و شمع ها نيز در توافق گروه است ولي توزيع هاي مقايسه اي فشار تماس باربر كم تر نزديك هستند . محاسبات مقدماتي بيشتر خاطر نشان مي سازد كه تعداد شمع ها مي تواند از 35 به 40 تا كاهش يافته باشد. كه در ابعاد يكسان با مواردي هستند كه استفاده عملي مي شوند . ولي به صورت گسترده تر در زير نواحي مركزي باربر جاي داده شده و متراكم شده اند و تمركز يافته اند. نتايج پيش بيني مي كند كه نشست كل تا ميزان mm50 افزايش مي يابد. (كه به سختي دو برابر مقدار گروه شمع هاي بزرگ موجود مي باشد) كه اين در حاليست كه نشسته ديفرانسيلي مشابه ناچيز هستند.

 

شهري در بلژيك

 

       سيلوهاي انبار غله بتن آرمر، Gheut ، بلژيك  مطابق تاريخي گزارش شده توسط (18.473) Caosens & Vanimpe حاكي از بلوك شدن 4 سيلوي استوانه اي ساخته شده در طي سالهاي 1976 تا 1978 مي باشد . و همچنين حاكي از كشف لايه هاي ماسه و گل رس خوابيده بر روي هم مي باشد كه عمق قابل توجهي گسترده مي شوند باربر شمعي مستطيلي با ضخامت m2/1 در پلان 35 * 35 m مي باشد و هر سيلوي بتن آرمر داراي ارتفاع m52  با قطر داخلي m 8 و ضخامت ديوار m m 180 مي باشد، (شكل 18.27 (a)) برج اصلي m 75 در 8 متري يك انتهاي بلوك سيلو قرار دارد. در طرح ، گزينة باربر ساده در تركيب با پيشرفت خاك به كناري گذارده شده است. و لحاظ نشده است كه بخشي از آن به علت همگن بودن شديد رسوب هاي خاك طبيعي مي باشد. همچنين شمع هاي كوبيده كوتاهتر مقرون به صرفه تر بودند نسبت به شمع هاي بلند در جا، از اين رو 697 شمع بتن آرمراي با قطر m 520 و طول m 4/13 وجود دارند كه داراي پايه هاي توسعه يافته متغير (معمولاً داراي قطر m 80) هستند و بر روي شبكة مربعي در فواصل m 1/2 نصب شدند. بار طرح مجاز بر روي اين شمع ها MN5/1 بود. براي كاهش احتمال صدمه در اثر نشست ، دو اتصال عرضي ساختمان در باركش مشخص شده بودند ولي هيچ جزئياتي از اتصالات روبنا داده نشده اند. دو تست بار شمع استاتيك در محل صورت گرفته بود كه در هر صورت اين نتايج طوري لحاظ شده بود كه براي استفاده در پيش بيني نشست هاي گروهي شمع ها محدود هستند. در بار متوسط سر شمع 1.6MN در بلوك سيلو نشست اندازه گيري شده سر شمع يك شمع تنها تقريباً m m 3 بود. در مقايسه ، نشست هاي شمع در حدود m m 190 مشاهده شده بود. نشست هاي

پاسخ دهید