بررسی بند پرواز و بخش های مختلف فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

بررسی بند پرواز و بخش های مختلف فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 93.1 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 30 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

فرودگاه ۵/۱۳ هزار هكتاري

 

فرودگاه ۵/۱۳ هزار هكتاري موسوم به فرودگاه بين المللي امام خميني، در ۳۵ كيلومتري جنوب غربي تهران بين آزادراه تهران      قم و تهران      ساوه بنا شده است.

 

به دليل مسير بسيار دور اين فرودگاه از شهرهاي مجاور، مقرر بود همزمان با افتتاح فرودگاه، شبكه مترو تا فرودگاه گسترش يابد. اما به دليل نرسيدن اين خط مترو، فرودگاه در شرايطي افتتاح مي شود كه مسافران براي رسيدن به شهرهاي مجاور تنها قادر به استفاده از اتوبوس يا سواري هاي مستقر در فرودگاه هستند كه با توجه به بعد مسافت قطعاً پرداخت هزينه هاي گزافي را از مسافران طلب مي كنند. به عبارت ديگر، دسترسي به فرودگاه امام خود سفري گران قيمت خواهد بود كه علاوه بر صرف هزينه بسيار، صرف زمان و حوصله بسيار را نيز مي طلبد.

 

جالب آن كه فرودگاه بين المللي جديد از نظر سيستم هاي زيربنايي نظير فاضلاب، مخابرات و غيره به شبكه هاي اصلي هيچكدام از شهرهاي اطراف متصل نيست و به صورت مستقل، ملزم به پرداخت و تأمين كليه هزينه هاي انشعاب برق، آب، مخابرات، سوخت و گاز است…براساس سياست هاي در نظر گرفته شده براي احداث فرودگاه نيز علاوه بر احداث فرودگاه به صورت مرحله اي (تناسب با اعتبارات و امكانات اجرايي)، ترغيب سازمان هاي بهره بردار براي احداث ساختمان هاي مورد نياز و جذب مشاركت بخش خصوصي در بهره برداري هر چه سريع تر منظور شده كه به نظر برخي از مسئولان چندان توجيه پذير نمي نمايد.

 

تأسيسات و تجهيزات اوليه منظور شده در فرودگاه براي بهره برداري اوليه منظور شده، به تدريج بهره برداري از فاز اول براي جابه جاي ۵/۴ ميليون مسافر و به روايتي ۵/۶ ميليون مسافر صورت مي گيرد.ظرفيت نهايي فرودگاه امام نيز ظاهراً ۴۰ تا ۴۵ ميليون مسافر در سال در نظر گرفته شده است. پيش بيني ۴۰ تا ۴۵ ميليون مسافر در سال (در صورت افتتاح كامل فرودگاه) زماني كوچك به نظر مي رسد كه آن را با كشور كوچكي چون دبي مقايسه كنيد.در اين كشور براي اولين بار در سال ۱۹۵۹ دستور احداث فرودگاه صادر مي شود. يك سال بعد ميدان اوليه فرودگاه شامل باندي به طول ۱۸۰۰ متر افتتاح شده و پذيراي ۱۰ هزار مسافر مي گردد.ظرف مدت ۴۲ سال (تا سال ۲۰۰۲) ظرفيت فرودگاه به ۱۶ ميليون مسافر و در سال ۲۰۰۳ به ۱۸ ميليون مسافر مي رسد. همچنين براساس برنامه دراز مدت اين كشور ظرف ۷ سال آينده فرودگاه دبي پذيراي ۴۰ ميليون نفر در سال خواهد بود و تا سال ۲۰۱۸ اين رقم به ۷۵ ميليون نفر بالغ مي شود.

باند

تعريف عوامل ميدان پرواز:

محوطه اي كه هواپيما درآن تردد زميني مي كند، ميدان پرواز ناميده مي شود. درميدان پروازعمليات بارگيري وباراندازي ازهواپيما،سواروپياده شدن مسافران،سوخت گيري وآماده كردن هواپيما براي پرواز،تعميرات و …انجام مي شود. همچنين كليه ترددهاي لازم براي دستيابي به امكانات زميني برروي سطوح پروازي انجام مي شود.

 

ميدان پروازبه خاطرتنوع وظايف وكاركردهابه قسمت هاي مختلفي تقسيم مي شودكه مهمترين اجزاي آن عبارتندازباند پرواز، تاكسيروها (مسيرهاي دسترسي) و اپرون ها (توقفگاه هاي)مسافري وباري.البته بسته به نوع فرودگاه،ابعادوتعدادعوامل فوق متغير است.

باند :

اولين مصداقي كه از سطوح پرواز يك فرودگاه درذهن مخاطب نقش مي بندد،باند فرود هواپيما مي باشد. باند پروازمحدوده اي مستطيل شكل درسطح فرودگاه است كه نشست وبرخاست هواپيما برروي آن انجام مي گيرد .

چگونگي استقرار، تعداد وتعيين جهت باندهاي يك فرودگاه تحت تاثيرعوامل مختلفي ازقبيل توپوگرافي محل فرودگاه ومناطق اطراف،نحوه توزيع باد وشرايط جوي منطقه وهمين طورنوع وميزان ترافيك هوايي فرودگاه وملزومات عملكردي هواپيمااست .

به طوركلي،تركيب سيستم فرودگاه عبارت است ازتعدادوجهت باندهاي پروازوتاكسيروهاومحل وموقعيت ترمينال نسبت به آنها. تعدادباندهاي پروازدرفرودگاه بستگي به حجم ترافيك فرودگاه دارد.جهت باند نيزبه عواملي همچون امتداد وجهت حركت بادغالب منطقه،ابعاد وشكل زمين ومحدوديت هاي فضاي هوايي اطراف فرودگاه بستگي دارد. ساختمان ترمينال مسافري نيزبايد درمحلي قرارگرفته باشد كه امكان دسترسي آسان،سريع ومناسب به باندهارافراهم كند.

باندهاي پروازوتاكسيروها بايد به گونه اي طراحي شوند كه:

      به صورت مناسب وبا درنظرگرفتن الگوي ترافيك هوايي،بين عمليات هواپيماهاي مختلف،جداسازي وتفكيك ايجادكنند.

      تداخل وتاخيردرعمليات نشست وبرخاست وخزش را به حداقل برسانند.

      كوتاهترين مسافت ممكن را براي خزش هواپيماها از ترمينال به ابتداي باند تامين كنند.

      تعداد كافي تاكسيوي خروجي راتامين كنند؛به طوري كه هواپيماي فرودآمده برروي باند بتواند هرچه سريعترازباند خارج شود وازكوتاهترين مسيربه محوطه ترمينال منتقل شود.

درفرودگاه بين المللي امام خميني(ره) تمامي استانداردهاي بين المللي جهت ساخت باند و تاكسيروها وسايرقسمت هاي مرتبط رعايت گرديده است.

درطرح جامع فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) ودرفازاول، باند شمالي فرودگاه ساخته شده است .

مشخصات اين باند درجدول زيربيان شده ا ست :

كد باند       11     L     29R

طول          4200M

عرض         45M

عرض شانه ها درهرطرف                10/5M

حدا كثر شيب عرض باند                1درصد

جنس روسازي باند آسفالتي به ضخامت 53 سانتي مترمي باشد كه در8لايه آسفالت ريخته شده است . دوسرباند ازهرطرف به طول 450 متربتن ريزي شده است. اين نحوه آسفالت ريزي به اين دليل است كه دوسرابتدايي وانتهايي باند بيشترازسايرنقاط تحت تاثير فشارنشست وبرخاست هواپيما قرارمي گيرند وبايدازاستحكام بيشتري برخوردارباشند.

درمنطقه سطوح پروازي2 محل استقرارآتش نشاني قرارگرفته يكي درابتداي باند و ديگري درانتهاي باند كه درمواقع اضطراري مورداستفاده قرارخواهندگرفت. جهت قرارگيري باند درجهتي است كه امكان نشست وبرخاست ازهردوجهت شرق وغرب براي هواپيما وجود دارد. لازم به ذكراست كه ساختمان ترمينال مسافري درفرودگاه بين المللي امام خميني(ره) درمحلي قرارگرفته كه امكان دسترسي آسان، سريع ومناسب به باند شمالي را فراهم آورده است .         

پارکینگ

پاركينگ بصورت توقف موقت ، كوتاه مدت سرويس دهي مي كند.

نرخ پاركينگ : ورودی پارکینگ 2500 ریال می باشد و به ازاء هر ساعت 2500 ريال

در صورت درخواست شبانه روزي: هر شبانه روز 000/60ريال محاسبه مي گردد.

پاركينگ طبقاتي فرودگاه بين المللي امام خميني با 65700 متر مربع زير بنا و حدود1600 دستگاه اتومبيل ظرفيت , در جنوب ترمينال مسافري قرار گرفته است . سازه اصلي پاركينگ طبقاتي بتني و طول و عرض آن (5/66×5/337 ) مترمي باشد . اين سازه در تراز زير زمين و همكف با عرض كامل ولي در تراز صفر و 8 با عرض هاي 46 و 21 متر اجرا شده است .سازه پاركينگ از مقاومت هاي لازم در حد استاندارد هاي بين المللي برخوردار است به طوري كه در تراز 8+ (departure يا خروجي ) و تراز صفر 00/0± (arrival ) در زمان وقوع زلزله , بار زنده 500 كيلو گرم بر متر مربع روي تمام سطح سواره رو و پياده مورد محاسبه قرار گرفته است .

سيستم روشنايي پاركينگ ها بر اساس روش لومن با استفاده از تقسيم ناحيه اي مي باشد و جداول و دياگرام هاي مورد استفاده بر اساس كميته ملي روشنايي ايران بوده كه با توصيه كميته بين المللي روشنايي و توصيه جامعه مهندسين روشنايي آمريكا(IEC) نيز تطابق دارد .

ساير تاسيسات مورد نياز مثل سيستم آتش نشاني , دستشويي , سيستم فاضلاب و جمع آوري باران فضاهاي باز پاركينگ, تعويض هوا و سيستم گرمايش به طور دقيق و مطابق استاندارد هاي لازم طراحي گرديده است .

پاركينگ در طبقه دوم مسقف نمي باشد (پاركينگ سرباز) وارتفاع مفيد پاركينگ در هر طبقه 3 متر است . براي ورود به پاركينگ از سمت شرق , راه انحرافي منشعب از جاده شرياني به قسمت مياني پاركينگ وارد مي شود و براي ورود به پاركينگ از سمت غرب مي توان مستقيم از قسمت سر باز شرقي پاركينگ و خروجي پاركينگ به سمت غرب از قسمت مياني طبقه پايين پاركينگ از طريق راه انحرافي به جاده شرياني مي باشد .

 همچنين دسترسي 8      و4       از طريق دو رمپ به طول 90 متر و به عرض حدود 16 مترانجام ميگيرد. دسترسي مسافرين از طبقات پاركينگ به ساختمان پايانه از طريق آسانسور و پله مي باشد . در قسمت مياني پاركينگ ( محور پايانه ) 3 عدد نور گير به ابعاد 5/6 × 7 متر تعبيه شده است . بر روي قسمت مسقف طبقه دوم پاركينگ , جاده مسافرين ورودي به عرض 15 متر و جاده

پاسخ دهید