بررسی خواص لیمو ترش و عوامل موثر بر تركيبات مركبات

بررسی خواص لیمو ترش و عوامل موثر بر تركيبات مركبات

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 17.0 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 19 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

ليمو ترش

ليمو ترش جز مركبات مي باشد جنس مركبات سيتروس است كه اين جنس گونه هاي متفاوت مركبات را شمال مي شودو

در اين مبحث گونه هاي ليمو ترش Lemon and lime را بررسي مي كنيم

پراكندگي اين گونه در مناطق خشك و نيمه خشك در نواحي نيمه گرمسيري بادماي زمستان بالاتر از 4    درجه سانتيگراد مشاهده مي شود. در زمستان اين گونه نسبت به ساير گونه هاي مركبات بسيار حساس تر به دماي پايين مي باشد به لحاظ حساسيتي كه به امراض قارچي و بيماريهاي جلبيكي دارند در مناطق نيمه گرمسيري و يا گرمسيري مرطوب رشد خوبي ندارد. بعلاوه كيفيت ميوه خصوصا بافت داخل پوست در مناطق مرطوب ضعيف مي باشد.

ميوه بيشتر ليموها هم در تابستان هم پايين و نيز زمستان قابل برداشت است غير از آنهائيكه به عنوان پايه مي باشند.

سه گروه بزرگ ليمو داريم 1    فمينولا   2    ورها 3    سيسيلي ين

از مهمترين ارقام متداول در ايران دقم محلي     رقم اوركا و رقم ليبون      مي باشد كه ارقام اوركا و ليبون به گروه سيسيلي ين متعلق مي باشند.4

اوركا در جنوب ايران به خصوص ميناب كشت مي شود. كيفيت ميوه در نواحي ساحلي عالي مي باشد. در ايران اين رقم معمولا بي بذر بوده ضخامت پوست ميوه متوسط و صاف گوشت زرد متمايل به سبز بوده و خيلي اسيدي مي باشد و ميوه آن همه سال آور است.

رقم ليبون پوستي صاف تر و نازك تر از اوركا دارد. براي جنوب كشور با بادهاي داغ و تند رقمي است كه مي توان توصيه كرد.

رقم محلي رقم محلي را در شمال ليمو محل و در جنوب ليمو سنگي     مي نامند.

مناطق سطح زير كشت ليمو در ايران

سواحل درياي خزر 5% كل سطح زير كش اين منطقه مربوط به ليمو است.

ناحيه مركزي  4/10كل سطح زير كشت اين ناحيه را ليمو مي كارند كه روزهاي آفتابي و رطوبت نسبي پايين دارد. ليمو بيشتر در مناطق جيرفت و بم كاشته مي شود.

ناحيه بندر عباس و درياي عمان 5% سطح زير كشت منطقه ليمو كاشته مي شود كه اين ناحيه عاري از بخبندان و رطوبت نسبي بالا و گرماي زياد در تابستان، دماي مناسب از مهرماه تا اوائل فرودين سال بعد براي رشد و نمو مركبات بخصص ليمو ترش مناسب است.

اگر رقمي دير رس بود بهتر است در منطقه جنوب كشت شود.

لازم به ذكر است كه درختان مركبات در خاكهاي با pH بين 6 تا 5/7 بخوبي رشد مي كنند.

 

آبليمو

تعريف آبليمو فراوده اي است تخمير نشده ولي قابل تخمير كه به روش هاي مكانيكي از آندوكارپ ميوه تازه رسيده و سالم ليمو هاي citrus. Persa. Latifolia var بدست آمد. و با روشهاي فيزيكي نگهداري مي شود.

 

خصوصيات آبليمويي استاندارد

وضعيفت ظاهري آبليمو بايد يكنواخت بوده و ذرات گوشت ميوه به صورت معلق در آن وجود داشته باشند. ميزان گوشت ميوه در آبليمو نبايد از 5% بيشتر باشد.

رنگ رنگ آبليمو بايت طبيعي و از زرد كمرنگ تا زرد كهربايي باشد.

بو آبليمو بايد داراي بوي طبيعي و عار از هر گونه طعم نامطلوب اكسيد شدگي و تلخي شديد باشد.

مواد خارجي در فراورده نبايد شن و خام وجود داشته باشد آبليمو بايد فاقد هر گونه آفت زنده يا مرده و آثار و بقاياي آنها مثل تخم و شفيده و لارو باشد. همچنين فراورده بايد فاقد بقاياي گياهي مثل پوست هسته و پره هاي درشت آندوكارپ مي باشدو

چگالي چگالي آبليمو بايد خدال 030/1 در 20 درجه سانتيگراد باشد.

مواحد جامد محلول در آب مواد جامد محصول در آب آبليمو نبايد از 9 گرم درصد گرم كمتر باشد و اندازه گيري با رفراكتومتر برحسب ريكس در 20 درجه سيليسيوس.

اسيديته كل  اسيديته كل آب ليمو برحسب اسيد سيتريك نبايد از 6 گرم در صد ميلي ليتر كمتر باشد.

Ph Ph فراوده بايد 8/2   3/2 باشد.

باقيمانده خشك باقيمانده خشك آبليمو نبايد از 5/8 گرم در صد ميلي ليتر كمتر باشد.

خاكستر كل خاكستر كل آب ليمو بايد 5/0   3/0 گرم در صد باشد.

قليائيت خاكستر خاكستر آبليمو بايد قليايي بوده و ميزان آب برحسب كربنات پتاسيم 25/0   15/0 گرم درصد ميلي ليتر باشد.

اسانسهاي روغني اسانسهاي روغني موجود در فرآورده نبايد از 5/0 ميلي ليتر در كيلوگرم تجاوز نمايد

ويتامين ث ويتامين ث موجود در فراوده نبايد از 20 ميلي گرم در صد ميلي ليتر كمتر باشد.

انديس فرمالين انديس فرمالين آبليمو ترش طبيعي بايد حداقل 15 ليتر درصد ميلي ليتر باشد.

مواد افزودني  افزودن هر گونه مالو طعم دهنده رنگ دهنده و نگهدارندهه به آب ليمو غير مجاز است.

 

تركيبات آب ليمو

كربوهيدراتها آب مركبات به دليل وجود مخلوطي ناهنگن از مواد سلولي و سوسپانسيون امولسيوني ناشي از پكتين مات مي باشد. كربوهيداتهاي آب مركبات شامل دو دسته كربوهيداتهاي محلول و كربوهيداتهاي ساختماني مي شوند.

كربوهيداتهاي محلول شامل قندها مي شوند كه ميزان قندها در ليمو ترش كمتر از ميزان قند در بقيه مركبات است.

با استفاده از كروماتوگرافي تعويض يوني كه تنوسط مينوتيلي و آلبانس در سال 1958 جهت آناليز قندهاي عصاره ليمو و پرتقال بكار رفت. وجود ساكارز فروكتوز گلوكز به عنوان قندهاي معمولي مركبات اثبات شده است. پژوهشهاي بيشتر در اين زمينه حاكي از وجود مقادير كمي گزيلوز و رامنوز مي باشد.

 

پاسخ دهید