بررسی زلزله و مسائل زمين ساختي شهر و منطقه مهاباد

بررسی زلزله و مسائل زمين ساختي شهر و منطقه مهاباد

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 22.8 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 99,000 ریال

تعداد نمایش: 57 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

99,000 ریال – خرید

              مهاباد در جنوب درياچه اروميه و در حد فاصل سيستم خطوارههاي اروميه که درياچه اروميه را احاطه نمودهاند و ادامه روند سيستم گسله زاگرس و در زون دگرگوني سنندج     سيرجان واقع شده است. از ديدگاه فعاليت لرزه خيزي اين منطقه به نسبت زون بسيار فعال گسل پيرانشهر که در جنوبغربي و غرب و همچنين سيستم خطواره هاي اروميه که در شمال آن قرار دارد منطقه اي نسبتًا آرام را مشخص مينمايد.

روند خطواره هاي ساختاري اروميه که بصورت نردباني در حد فلصل دو سيستم گسله تبريز      زنجان و زرينه رود       اراک قرار گرفتهاند حوضه فروروي را در يک سيستم کششي مماسي       راستگرد ايجاد کرده است که در اين سيستم حوضه درياچه اروميه در حال فرورفتن ميباشد. در اين ميان خط ساختاري تبريز       زنجان همراه با فعاليت بسيار زياد لرزه خيزي و وقوع حداکثر 12 زمين لرزه ويرانگر در تبريز طي سده گذشته منطقهاي پر فعاليت را معرفي ميکند.  از سوي ديگر منطقه خرد شده زاگرس نيز که در بخش جنوب غربي وغرب محدوده شهر مهاباد قرار گرفته محل وقوع زلزله هاي فراوان و ژرف مي باشد.

بهرحال منطقه جنوب درياچه اروميه و ادامه روند خط ساختاري تبريز       زنجان بهسوي جنوب     شرقي به لحاظ فعاليت زمين لرزه اي ، منطقه اي آرامتر است به نحوي که تاريخچه زلزله هاي ثبت شده هيچ زلزله اي با بزرگي بيشتر از 5 ريشتر در اين محدوده را نشان نمي دهد. بنابر اين اگر فرض شود در اين مکان يک نبود لرزه اي(Seismic Gap) وجود دارد ، مي توان در نظر گرفت وقوع زلزلهاي شديد در محل اين نبود (Gap) ، غير محتمل نمي باشد. لازم به يادآوري است که محدوده مورد نظر در بخش جنوب و جنوب شرقي درياچه اروميه واقع شده است که مهاباد را نيز در برميگيرد.

گسل سد مهاباد

طي بررسيهاي اخيري که به منظور ترميم سد مهاباد كه قسمتي از بخشهاي مياني آن نشست کرده به عمل آمده است ، مشخص گرديده که سد مهاباد در درة گسله واقع شده است. اين گسل در گزارشات زمين شناسي و نقشههاي لرزه زمينساختي قبلي معرفي نشده بود.

گسل سد مهاباد در محل مهاباد در محل ساختگاه سد باعث بهم ريختگي مشخص در سنگهاي کربناته (سنگ آهکي و دولوميت) دوره کرتاسه که حاوي ميانلايههاي شيلي هستند شده و به صورت يک شکستگي جوان ديده ميشود. اين گسل احتمالا داراي عملکرد عادي (کششي ـ وزني) بوده و حد رسوبات کربناته مربوطه به دوران کرتاسه را در بخش شمالي دره و نيز در محل آن با رسوبات آهکي و کنگلومراهاي عهد حاضر (در شهر مهاباد) و مرز بيرونزدگيهايآتشفشاني دوران چهارم (دره شرقي مهاباد) را مشخص نمايد.

گسل سد مهاباد با تظاهرات بسياري از دوران چهارم مشاهده ميشود که از آن جمله ميتوان به چشمههاي آب معدني در بالادست و پائين دست سد مهاباد و بيرون زدگيهاي تراورتني در امتداد دره و در بالادست سد اشاره نمود. همچنين ادامه روند گسلش در دره شرقي شهر مهاباد مشاهده ميشود که اين گسلش در مکان ياد شده حد بين لايه هاي آتشفشاني جوان و رسوبات قبل از دوران اول زمين شناسي (انفراکامبرين) را مشخص نموده است. طول قطعي اين گسل

پاسخ دهید