بررسی سيستم نت كارخانه سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش

بررسی سيستم نت كارخانه سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 14.0 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 18 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش به صورت نيمه متمركز است . در اين سيستم بيش از 120 نفر در سطوح مختلف مهارتى در بخشهاى گوناگونى مشغول به كارند كه همگى وظايف خود را زير نظر مديريت فنى مهندسى انجام مى دهند . واحد برنامه ريزى فنى مهندسى نيز تحت نظر اين مديريت اقدام به برنامه ريزى فعاليتهاى نت و كاليبراسيون در اين واحد توليدى مى نمايد .

ديگر زيرمجموعه هاى مديريت فنى مهندسى را مى توان به بخشهاى مرتبط با توليد و غير مرتبط با توليد تقسيم كرد .

بخشهاى ساختمانى ، تأسيسات ، نوسازى ، تراشكارى ، برق و الكترونيك را بخشهاى پشتيبانى يا غير مرتبط با توليد مى خوانيم كه در تعمير و نگهدارى تجهيزات خطوط مختلف توليدى اين كارخانه نقشى ندارند و به صورت غير متمركز بيشتر به تعمير و نگهدارى از تجهيزات جانبى كل كارخانه نظير سيستمهاى تهويه ، خطوط انتقال انرژى و … مى پردازند . تقسيم كار بين اين بخشها فراتر از خطوط مختلف بوده و ملزم به ارائه خدمت خاص خود به تمام كارخانه مى باشند .

اما بخشهاى مرتبط با توليد در دارو پخش به حسب خطوط گوناگون توليد تقسيم كار كرده اند .

فنى مهندسى 1 مسئول تعمير و نگهدارى از تجهيزات خطوط استريل ، شربت و پماد ميباشد و فنى مهندسى 2 مسئوليت تعمير و نگهدارى ازخطوط ساخت ، پرس و بسته بندى قرص و كپسول را بر عهده دارد .

فنى مهندسى 3 در ارتباط با خطوط سرم سازى و مگومين كامپوند فعاليت مى كند .

نكته حائز اهميت اين است كه هر كدام از اين سه بخش به دو دستۀ برق و مكانيك تقسيم ميشوند و با ديدى تخصصى و تفكيك شده اقدام به انجام سرويسهاى تعمير و نگهدارى در بخش خود مينمايد .

وجود تكنسينهاى متخصص و كار آزموده در اين بخشها شركت را از عقد هر گونه قرارداد جانبى با پيمانكاران خارج از كارخانه جهت انجام عمليات تعميرات و نگهدارى تجهيزات خطوط توليدى بى نياز ساخته است . البته واضح است كه توان بخش تراشكارى كارخانه نياز گسترده و متنوع واحدهاى فنى مهندسى را تأمين نمى كند و كارخانه جهت تأمين نياز اين واحدها در اكثر موارد از پيمانكاران خارج از كارخانه نيز بهره مى گيرد .

واحد برنامه ريزى فنى مهندسى با تلاش چند ساله اى موفق به ايجاد يك سيستم تعميرات و نگهدارى براى كارخانه شده است مجموعه اى از يك نرم افزار به نام تيمار و چندين فرم اطلاعاتى هماهنگ با آن كه نرم افزار تيمار بصورت يك بانك اطلاعاتى حاوى اطلاعات و گزارشهاى عملكرد سيستم مى باشد و بخشهاى در ارتباط با نت موظفند عملكرد خود را توسط فرمهاى تهيه شده ( كه هماهنگى كاملى با نرم افزار دارند ) به برنامه ريزى اطلاع دهند .

اينك ضمن تشريح چگونگى عملكرد سيستم به بيان فرايند انتقال اطلاعات توسط فرمهاى مذكور مى پردازيم . نمونه اى از كليه فرمهاى موجود در كارخانه جهت اطلاع خواننده در انتهاى همين بخش آورده شده است .

دربارۀ بازرسى و تعميرات پيشگيرانه در اين كارخانه بايد گفت كه 

ابتدا با همفكرى بخشهاى برنامه ريزى نت و رؤساى بخشهاى فنى ، فرم اطلاعات تعميرات و نگهدارى براى دستگاههاى مختلف تهيه مى شود و فعاليتهاى تعميراتى ، روزانه ، هفتگى و ماهانه در آن ثبت مى شود . اين اطلاعات به دو قسمت روزانه و ماهانه تقسيم مى شود ، اطلاعات روزانه در برگه هاى چك ليست براى هر دستگاه نوشته مى شود و اپراتور را موظف مى سازد بر اساس دستورالعمل آمده در چك ليست عمل كند . عملكرد او بايستى توسط سرپرست بخش فنى مربوطه تأييد شود . در مورد تعميرات هفتگى نيز همين گونه عمل ميشود .

انجام تعميرات PM ماهانه نيز در اين كارخانه با درخواست برنامه ريزى نت از واحدهاى فنى مهندسى انجام مى گيرد . فعاليتهاى PM براى دستگاههاى مختلف كاملا” مشخص و داراى شناسنامه مى باشد به طوريكه واحد برنامه ريزى نت و نگهدارى كارخانه براى انجام PM در برگۀ درخواست كار فنى كد كارت فعاليت مورد نظر نيروهاى تعميراتى نسبت به PM مورد نظر به خوبى توجيه مى شوند . شمارۀ دستور كار    تاريخ انجام كار،‌كد دستگاه و شرح فعاليت كه فنى بايد آنها را انجام دهد مشخص است . اين برگه از روى كارت فعاليت طراحى شده است كه كارت فعاليت دورى در دست فنى جهت راهنمايى بيشتر آنها وجود دارد .

در اين كارت اطلاعات مفيدى‌ براى تعمير كار موجود دارد اطلاعاتى از قبيل مدت تخمين انجام فعاليت ، ابزارآلات مورد نياز، روغنها و روانسازهاى لازم ، شرح دقيق فعاليت تعمبراتى ، نكات ايمنى و …همانگونه كه اشاره شد به اطلاعات اين فرم و سيستم كد بندى آن نيز با نرم افزار برنامه ريزى نت كارخانه ( تيمار ) هماهنگ مى باشد .

عملكرد سيستم در مواجهه با شكست يك تجهيز نيز به اينگونه است كه به محض مشاهدۀ يك عيب يا نقص در عملكرد يك بخش توليدى اپراتور دستگاه با پر كردن فرم درخواست كار فنى اين مطلب را به سرپرست خود اعلام نموده و پس از تأييد سرپرست به واحد تعميراتى مربوطه ارجاع مى دهد و متناسب با ماهيت اشكال دستگاه يكى از بخشهاى مكانيك يا برق واحد فنى مهندسى مرتبط ضمن بازديد از تجهيزات مورد نظر درجۀ فوريت رسيدگى و تعميرآن را بر روى برگه مشخص كرده و در صورت نياز حياتى به رفع نقص مربوطه در همان زمان اقدام مى نمايد .

برگه هاى درخواست كار فنى‌ كه با همفكرى گروههاى مختلف در ارتباط با اين امر تهيه شده است حاوى اطلاعات بسيار مفيدى جهت ايجاد يك بانك اطلاعات كارآمد نت مى باشد . اطلاعاتى از قبيل نوع اشكال ، علت آن ، تعداد و كد قطعات مصرفى ، زمان انجام كار تعميراتى ، زمان غير كارى ، نيروهاى تعميراتى مشغول و كد مركز هزينۀ بخش مربوطه .

اين فرم با تأييد سرپرست واحد فنى مهندسى مربوطه جهت انتقال در نرم افزار تيمار به واحد برنامه ريزى فنى مهندسى كارخانه ارسال مى شود و كليه اطلاعات مندرج در آن براى تحليل و بررسى وضعيت كلى سيستم ذخيره مى شود .

فرم درخواست كار فنى بر اساس اطلاعات مورد نياز نرم افزار تيمار تهيه گرديده است . سيستم كدگذارى دقيق اين نرم افزار اين اجازه را به تحليل گر مى دهد كه از بيشترين ميزان خرابى دستگاهها و مهمترين علتهاى آن مطلع شود . رسم نمودارهاى علت و معلول ( استخوان ماهى‌ ) با اتكاء بر همين اطلاعات سيستم را قادر مى سازد تا در مواجهه با هر عيب مجموعۀ علل محتمل آن را در نظر بگيرد و با رفع مجموعه اى از اين علتها به بهبود فرايند توليد كارخانه كمك كند .

علاوه بر اين فعاليتهاى تعميراتى كارخانه در تعطيلات عيد نوروز مدت زمان 5 الى 13 روزه اى را به انجام تعميرات عمومى‌           ( GeneralService ) اختصاص مى دهد كه در طى آن به بازرسى و تعويض قطعاتى از دستگاه مى‌ نمايد كه محل قرار گرفتن آنها در دستگاه بازرسى و تعويض آنها را به سادگى امكانپذير نمى سازد و مستلزم توقف چند روزه توليد خواهد بود . اين توقف به سبب رفع آلودگيهائى است كه اين بازرسيها در يك محيط داروئى با خود به همراه دارد . در اين باره بعدا” توضيحات مفصل ترى ارائه خواهد شد .

 

 

پاسخ دهید