بررسی مکانیزاسیون و مكانيزه كردن زمينهای گندم و جو و يونجه

بررسی مکانیزاسیون و مكانيزه كردن زمينهای گندم و جو و يونجه

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 246 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 25 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

گاوآهن دوطرفه جم

ويژگيهاي گاوآهن دوطرفه:

       تيغه‌هاي گاوآهن دوطرفه در دو سمت شاسي قرار گرفتنه‌اند و از لحاظ وزن و اندازه با هم مساوي هستند، اما برگردان آنها مخالف يكديگر عمل مي‌كند، يعني اگر تنه‌هاي يك سمت ، خاك را به سمت راست برگردانند تنه‌هاي سمت مخالف خاك را به چپ برمي‌گردانند.

               گاوآهن‌هاي دوطرفه سوارشونده ساخته مي‌شوند.

       عمل چرخانيدن تنه‌ها حول محور اصلي بوسيله جك دوطرفه صورت مي‌گيرد. اين جك هربار تنه‌ها را به اندازه 180 درجه جابجا مي‌كند و براي جلوگيري از گرد و خاك در جاي خود استتار مي‌باشد.

 نحوه كار با گاوآهن دوطرفه:

شروع كار  گاوآهن از يك سمت زمين مي‌باشد. يعني تراكتور در كنار و امتداد يك ضلع مزرعه حركت مي‌كند و خاك را به سمت بيرون برمي‌گرداند. در انتهاي خط پس از دورزدن تراكتور را به‌صورت درجا بايد تنه‌ها را 180 درجه برگردانده و چرخ سمت شخم تراكتور را در داخل شيار ايجاد شده توسط آخرين تنه قرار دهيد و عمل شخم تا ضلع مقابل به همين نحو ادامه پيدا مي‌كند.

لازم به يادآوري است در شخم با اين‌گونه چون خاك به اندازه عرض يك خيش به يك سمت منتقل  مي‌شود در هرسال بايد شخم را از ضلع مقابل شخم سال قبل شروع كرد.

 مزاياي گاوآهن دو طرفه :

               عدم نياز به عمليات تسطيح

در گاوآهنهاي يك‌طرفه ، مزرعه به قطعات فرضي كوچكتر تقسيم شده و در محل شروع و اتمام شخم جوي و پشته ايجاد مي‌شود. با تكرار شخم طي چند سال بعلت جابجايي زياد خاك ناهمواري ايجاد مي‌شود. در حاليكه با گاوآهنهاي دوطرفه ( بدون تقسيم‌ مزرعه به قطعات كوچك) چون شخم از يك ضلع مزرعه شروع مي‌شود هميشه خاك به يك طرف ريخته شده و هيچگونه جوي و پشته در وسط زمين ايجاد نمي‌شود و زمين ناهمواري پيدا نمي‌كند.

               جلوگيري از اتلاف وقت:

       چون در قطعات كوچك براي ادامه شخم با گاوآهن يك‌طرفه راننده مجبور مي‌باشد با دنده عقب يا دور زدن و حركت بدون شخم تا محل شروع بيايد وقت زيادي تلف خواهد شد ولي در شخم با گاوآهن دوطرفه چنان كه قبلاً ذكر شده اين مشكل برطرف گرديده است.

نماي ظاهري شخم با گاوآهن يك‌طرفه:

الف) يك پشته در وسط و دو شيار در كناره‌هاي زمين ايجاد مي شود.

ب) يك شيار در وسط و دو پشته در كناره‌هاي زمين ايجاد مي‌شود. در هر دو حالت الف و ب پشته و شيارهاي ايجاد شده و زمين را بايد توسط عمليات تسطيح ترميم نمود.

 نماي ظاهري شخم با گاوآهن‌هاي دوطرفه:

 در اين شخم خاك هميشه به يك سمت جابجا مي‌شود و نياز به عمليات تسطيح ندارد و در شخم بعدي از جهت مقابل خاك به جاي اوليه بازمي‌گردد.

نحوه كار چرخ عقب:

چون چرخ عقب گاوآهن به دومنظور يكي تثبيت عمق شخم و ديگر حمل‌و‌نقل طراحي گرديده در هنگام شخم بين چرخ را طوري قرار دهيد كه چرخ در سمت زمين ساده قرار گيرد و بوسيله پيچهاي مخصوص عمق شخم را تنظيم نمائيد و در هنگام حمل‌و‌نقل پين چرخ را جابجا نموده و گاو‌آهن را بصورت افقي درآورده و با پيچ مخصوص در جاي خود ببنديد تا گاوآهن بصورت يكپارچه قرار گيرد.

               صرفه‌جويي در زمان كار

در استفاده از اين گاوآهن ، تراكتور پس از پايان يك خط برخلاف گاوآهن يك‌طرفه ، درجا دور زده و همان خط را از برگشت ادامه مي‌دهد كه درضمن سرعت بخشيدن در كار شخم، همزمان نيز مي‌توان تراكتور ديگري را براي عمليات كلوخ‌شكني (ديسك‌زني) وارد زمين نمود بدون‌اينكه نيازي به قطعه‌بندي باشد.

عمليات تهيه و آماده‌سازي زمين را در مدت بسيار كوتاهي ميسر مي‌نمايد.

زمينهاي تهيه و آماده‌سازي زمين را در مدت بسيار كوتاهي ميسر مي‌نمايد.

زمينهاي بزرگ كه بواسطه توالي كشت محصولات مختلف در طول سال و پس از برداشت محصول بلافاصله بايد زمين را براي كشت بعدي آماده نموده، بكارگيري اين وسيله خاك‌ورزي علاوه بر مزاياي فوق امكان مهيا نمودن خاك را در فرصتي كمتر به سادگي عرضه مي‌دارد.

كمباين ها همچنين ممكن است تحت عناوين كمباين هاي متداول با سيستم استوانه كوبنده وكاه بر  هاي جدا كننده وكمباين هاي دوار يا محوري كه در آنها براي كوبيدن وجداكردن دانه وكاه ،يك يا دو گردنده به جاي استوانه كوبنده وكاه برها وجود دارد.

اعمال كمباين:

برش و تغذيه چيدن محصول سرپا ، كندن و جدا كردن بلال ذرت از ساقه ، يا برداشتن نوار

محصول از سطح مزرعه كوبيدن جدا كردن تك تك دانه ها از قسمتهائي از گياهكه دانه ها را در بر گرفته اند جداكردن جدا كردن دانه و خرده كاه از كاه وكلش تمييز كردن تمييز كردن دانه از خرده كاه و ساير بقاياي گياهي جابجا كردن انتقال دانه هاي تمييز و پس مانده

پاسخ دهید