بررسی میزان استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان

بررسی میزان استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 15.1 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 25 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

خلاصه

زمینه و هدفاین مطالعه با هدف بررسی میزان استرس کارکنان بخش در مان بیمارستانهی اموزشی اردبیل در سال 1392 و رابطه ان با برخی از عوامل انجام گرفت.

مواد و روش هااین مطالعه مقطعی در سال 1392در بیمارستانهای اموزشی    در مانی شهر اردبیل و در اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد.ابتدا دو   بیمارستان از مجمع بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به روش تصادفی انتخاب و سپس 86نفر از کارکنان اداری و درمانی به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی طبقه بندی شدند.ابزار گرداوری اطلاعات فردی واسترس شغلی  اسپیوبودند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اماری  ساس پی اس نسخه 15 همچنین ازمونهای اماری    کای دو   انالیز واریانس رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج میزان استرس در میان کارکنان بخشهای درمانی بیشتر از کارکنان بخشهای اداری می باشد.این میزان استرس در محل کار،نقش بسیار بروز انواع مختلفی از بیماریها و مشکلات مربوط به سلامتی بویژه بیماریهای قلبی و عروقی ،مشکلات عضلانی   اسکلتی اختلات روحی    روانی میتواندداشته باشد.علاوه برمواردفوق وجوداسترس مزمن در پرسنل بهداشتی_درمانی عواقب وخیم تری به دنبال خواهد داشت چراکه ماهیت وظایف و کیفیت خدمات ارائه شده و اثر تعیین کننده ای بر ادامه روند مراقبت و درمان بیماران خواهدگذاشت.بنابراین این میزان استرس شغلی با توجه به نقش پر اهمیت و استرژیک پرسنل بیمارستان در امر مهم مراقبت و درمان بیماریها و ارتقای سلامت جامعه شایان توجه میباشد.

 

پاسخ دهید