بررسی و تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم

بررسی و تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 1.28 MB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 464 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

نتیجه گیري و پیشنهادات :

1) ) استفاده از مصالح سبک در سقف ها و دیوار ها

 (2) به نظر می رسد طرح بادبندها فقط براي کشش که در برخی از مراجع بدان اشاره شده است می بایست در آیین

نامه هاي طراحی غیر مجاز شمرده شود. زیرا در اثر ضربه بادبندها کمانش یافته که در سیکل برگشتی زلزله به

صورت کششی عمل می کنند باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیري می گردند.

 (3) اتصال سیستم مهار بندي به محل تقاطع تیر به ستون در صورتیکه امکان جوشکاري کافی به تیر فراهم نباشد ، به

محل بالهاي ستون صورت پذیرد.

(4) استفاده از سیستم هاي قاب خمشی به جاي سیستم هاي بادبندي به سبب سختی کم و نشکیل مکانیزم شکل

پذیر توصیه می شود

 (5) ارجعیت اتصالات پیچی به اتصالات جوشی به سبب حذف جوش در محل و ایجاد جوش در کارخانه

پاسخ دهید