بررسی و طبقه بندی موتورهای القایی – موتورهای القایی تک فاز

بررسی و طبقه بندی موتورهای القایی – موتورهای القایی تک فاز

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 68.3 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 99,000 ریال

تعداد نمایش: 39 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

99,000 ریال – خرید

موتورهای اسب بخار جدایی ناپذیر، سه فاز و قفس سنجابی از استوک سازندگان در گستره ای از درجه بندی های استاندارد تا hp 200 در فرکانس های استاندارد، ولتاژ و سرعت استاندارد موجودند. (موتورهای بزرگ به عنوان هدف خاص تصور می شوند). چندین طرح استاندارد جهت رفع ملزومات آغاز به کار و به کار انداختن در دسترسند. مشخصات نمایشگر سرعت گشتاور چهار طرح در شکل 5 . 6 دیده می شود. این منحنی ها به خصوص موتورهای r/min 1800 در درجه بندی ها از 75 تا 200 اسب بخار هستند.

 موتور القاء ملزومات محرک های اساساً سرعت ثابت را برآورد می کند. هرچند، بسیاری از به کارگیری های موتور نیازمند سرعت های متعدد یا طیف دائماً قابل تنظیم سرعت هستند. سرعت همزمانی موتور القا با (1) تغییر تعداد قطب ها (2) تغییر مقاومت روتور یا (3) وارد کردن ولتاژهای فرکانس مناسب در مدارهای روتور تغییر می یابد. بحث از جزئیات مکانیزمهای کنترل سرعت ورای گستره این کار است. طبقه بندی معمول موتور القا بدین قرار است.

 طبقه A :

 گشتاور شروع به کار یا راه اندازی نرمال، جریان راه اندازی نرمال، لغزش کم این طراحی مقاومت کم و روتور تک کیج دارد. عملکرد به کار انداختن خولب فراهم می کند. لغزش فول لود اندک است و کارایی فول لود زیاد است. حداکثر گشتاور معمولاً بیش از 200 درصد گشتاور فول لود است و در لغزش کوتاه رخ می دهد (کمتر از 20% ). گشتاور راه اندازی در ولتاژ فول از حدود 200 درصد گشتاور فول لود در موتورهای کوچک تا حدود 100 درصد موتورهای بزرگ متغیر است. جریان زیاد راه اندازی (500 تا 800 درصد از جریان فول لود وقتی که در ولتاژ درجه بندی شده شروع به کار می کند) نتیجه این طراحی است. شکل

 طبقه B :

 گشتاور راه اندازی نرمال، جریان راه اندازی کم، لغزش اندک، این طرح حدوداً همان گشتاور راه اندازی کلاس A را دارد و جریان راه اندازی آن فقط 75 درصد است. کارایی و لغزش فول لود خوب و مناسب است (حدود همان اندازه طبقه A ) . اگرچه، فاکتور قدرتی نسبتاً کاشته شده و گشتاور حداکثری کمتری دارد (معمولاً فقط اندکی بیش از 200 درصد گشتاور به دست آمده فول لود). این رایج ترین طرح در گستره سایزی 5/7 تا hp 200 است که برای محرک های سرعت ثابتی به کار می رود که ملزومات گشتاور راه اندازی شان رفع نشده است.

 طبقه C :

 گشتاور راه اندازی زیاد، جریان راه اندازی کم. این طرح گشتاور راه اندازی زیادتر با جریان راه اندازی اندک دارد ولی کارایی به کار انداختن آن تا حدودی کمتر و لغزش بیشتری از طرحهای طبقه B , A دارد.

 طبقه D :

 گشتاور راه اندازی زیاد، لغزش زیاد. این طرح در جریان راه اندازی اندک گشتاور حداکثری زیاد در 50 تا 100 درصد لغزش گشتاور راه اندازی بسیار زیادی تولید می کند، ولی در لغزش زیاد در فول لود (7 تا 11 درصد) به کار می افتد و کارائی به کار اندازی کم دارد.

 5 . 6 ) میدان مغناطیسی چرخشی در موتورهای القایی تک فاز :

 برای فهم عملکرد موتورهای القایی متداول تک فاز، ضرورت دارد بحث را از ماشین های القایی دوفاز شروع کنیم. در ماشین واقعی دوفاز دو سیم پیچی استاتور به اسم BB’ , AA‘  ، در جابه جایی فضایی 90 طبق شکل 6 . 6 قرار می گیرد. ولتاژهای VB , VA ، مجموعه ولتاژهای متعادل شده دو فاز با جابه جایی زمان 90 را شکل می دهند. با فرض این که دو سیم پیچ عین هم هستند، آن گاه شارندگی حاصل   با مطالعات ذیل بیان می شود :

پاسخ دهید