بررسی چگونگی رفتار مناسب با كودكان

بررسی چگونگی رفتار مناسب با كودكان

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 13.1 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 99,000 ریال

تعداد نمایش: 29 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

99,000 ریال – خرید

تصور كودك بدون مشكل امكان ندارد. لذا هر خانواده اي بايد بتواند رفتار مناسب و شايسته را با فرزندان خود داشته باشد.البته والدين امروزي توجه كافي را به تعليم و تربيت فرزندان خود د اشته و مسائل كودكان نيزهم قابل فهم و هم قابل درمان است.ضمنا انتظار مي رود همگان بدانند كه همه افراد يكجور نيستند و موقعيتها نيز منحصر به فرد است. پس يك راه حل قطعي ومستقل وجود ندارد. راه حلي كه يك روز در مورد كودكي موثر است ممكنست فردا بي تاثير باشد و يا روشي كه در مواجهه با يك كودك جواب مي دهد شايد با كودكي ديگر بي فايده باشد. پس مي توان فهميد كه در ارتباط با مشكل يك كودكي اگر پيشرفتي مشاهده شد كودك را بايد تحسين نمود و در غير اين صورت بايد روشهاي ديگر را آزمود. همچنين بايد توجه داشت كه در انتخاب هر روش نبايد دركوتاه مدت انتظار پيشرفت زيادي را داشت. وانتخاب اهداف هم بايد متناسب با سن،شخصيت،تواناييها، جنس و ميزان رشد عقلي كودك باشد.

و به هر حال..

مراحلي كه بهتر است از ابتداي مواجهه كودك با مشكل تا به آخرين مرحله از حل مشكل بدان توجه وعمل نمود را مي توان به صورت زير بيان كرد:

     ابتدا مشكل را تشريح كنيد      رفتارهايي را كه مي خواهيد تغيير دهيد دقيقا مشخص كنيد. رفتار كودك را تجزيه و تحليل و آن را به بخشهاي كوچكتر تقسيم كنيد. مي توانيد روي برگي و در يك ستون،رفتارها يا عادتهاي خاصي را كه دوست داريد كودكتان كمتر آنها را انجام دهد بنويسيد ودر ستون مقابل رفتاري را بنويسيد كه دوست داريد فرزنداتان انها را در بيشتر مواقع انجام دهد.

     در هر زمان بر روي يك مشكل تمركز كنيد      از هر ستون فقط يك مشكل را در نظر بگيريد نه همه و يا بيشتر آنها راه  اين يك مشكلي را كه نظر گرفته ايد بهتر است كم اهميت ترين باشد كه سريعا مي توان آن را حل نمود تا در شروع احساس موفقيت كنيد. هر تغيير در فرزند شما نيز تاثير كلي وموفقيت آميزي را در مسير تربيت صحيح ايجاد خواهد كرد. به همين ترتيب و بتدريج به بقيه موارد مي رسيد. رفته رفته الگوهاي قديمي عوض خواهند شد و خواهيد ديد كه شما و فرزندتان خيلي زود احساس بهتري نسبت به خود و يكديگر پيدا خواهيد كرد.

     سخت نگيريد      تغييرات در كودك وبزرگسال نه در يك شب بلكه به آرامي ومرحله به مرحله ايجاد مي شود مثال كودك دقايق بيشتري را صرف درس خواند مي كند. يا احساس خوبي در رفتن به مدرسه دارد و يا كارهاي خود را خود انجام ميدهد.

پاسخ دهید