بررسی کاربرد و انواع روش های متره و برآورد و آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني

بررسی کاربرد و انواع روش های متره و برآورد و آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 39.3 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 31 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

فهرست مطالب

 

تعريف متره و برآورد      1

الف) روش متره و برآورد باز:             2

ب) روش متره و برآورد بسته:           3

هدف از تهيه متره و برآورد              5

نحوه متره و برآورد        5

اصلاحات مربوط به عمليات يك پروژه عمراني     6

برنامه‌ريزي شبكه‌اي       9

كليات        9

منابع برنامه‌ريزي           13

سلسله مراتب برنامه زمان‌بندي شده  13

كنترل پروژه                14

برقرار ارتباط با برنامه زمان‌بندي شده 14

دستورالعمل‌هاي شفاهي و كتبي      14

شيوه‌هاي نمايش ترسيمي              15

كنترل پروژه                16

ترازهاي كنترل             17

نظارت پروژه                18

ارزيابي و پيش‌بيني        20

آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني         21

خدما ت مرحله اول       21

خدمات مرحله دوم        25

نحوه ارجاع كار و انتخاب مشاور        26

چگونگي انتخاب پيمانكار               27

انواع روش‌هاي اجراي كار                33

انواع قراردادها              34

ضوابط و مقررات مالي در اجراي پروژه‌هاي ساختماني            37

 

 

اندازه‌گيري و محاسبه مقادير مورد نياز يك پروژه و يا كارهاي انجام شده در يك ساختمان را متره مي‌گويند. افرادي كه اين محاسبات را انجام مي‌دهند، مترور «Metror» مي‌گويند. براي متره كردن بايد بدانيم هر مشخصات را به چه واحدي اندازه‌گيري كنيم.

اگر مقاديري كه پس از محاسبات به دست آمده را قيمت‌گذاري كنيم، برآورد انجام داده‌ايم. هرچه ميزان متره و برآورد انجام گرفته، از دقت بالاتري برخوردار باشد، امكان برنامه‌ريزي صحيح براي تهيه مصالح، ماشين‌آلات، تجهيزات و تامين به موقع منابع مالي براي اجراي كار بيشتر فراهم مي‌گردد. يكي از دلايل عمده بروز مشكل در روند اجراي پروژه‌ها، ايجاد وقفه در آنها و طولاني شدن زمان اجراي پروژه، عدم اعمال دقت لازم در متره و برآورد اوليه كار مي‌باشد.

متره و برآورد پروژه بر عهده مهندسان مشاور مي‌باشد كه مي‌بايست مقادير كارهاي اجراي پروژه را تعيين و در جداول مربوطه منعكس نمايند و هزينه اجراي كارها را به تفكيك نوع كار (انبيه تاسيسات، مكانيكي، تاسيسات برقي، جمع‌آوري فاضلاب، خطوط انتقال آب و ..) محاسبه نمايد.

متره و برآورد پروژه‌هاي عمراني به دو صورت انجام مي‌گيرد:

الف)‌          متره و برآورد باز

ب‌)            متره و برآورد بسته

الف) روش متره و برآورد باز:

كليه مصالح و كارگران لازم از صورت متره‌ها استخراج و در جداولي وارد مي‌گردد. سپس قيمت‌هاي واحد روز هر كدام را در آنها ضرب و در انتها قيمت كل كار تعيين مي‌گردد.

به عنوان مثال، ديواري به طول 2 متر، ارتفاع 1 متر و ضخامت 35 سانتي‌متر داريم. در آناليز به روش باز داريم:

1.             0.35×1×2=0.7m3                                               (حجم ديوار چيني)

0.7×600=420                                                      (عدد)

در هر مترمكعب آجرچيني نياز به 600 عدد آجر داريم.

 420/1000×A=B                                                  (ريال)

اگر قيمت هر 1000 عدد آجر A ريال باشد،

2.             0.7×1.4=0.175

حدود 4/1     3/1 حجم ديوار را ملات تشكيل مي‌دهد.

3.             2200     200     100=1900kg                              (ماسه مصرفي)

طبق آيين‌نامه نامه وزن مخصوص بتن غيرمسلح 2200kg/m3 مي‌باشد. اگر 200kg سيمان نياز باشد، با فرض w/c=0.5 (وزن سيمان/ وزن آب): طرح اختلاف، در نتيجه 100kg آب نياز داريم.

4.                    (ريال) C                             D                             E

آب                            سيمان                       ماسه

M30.7(قيمت مصالح)  (B+C+D+E) ×0.7=F

5.             0.7×6=4.2~4                                                        (ساعت بنا)

0.7×8×3=16.8~17                                              (ساعت كارگر)

اجرت هر روز كار بنا Gريال، اجرت هر روز كارگر H ريال. در نتيجه اجرت چيدان ديوار:

(G×4/8)+(h×17)=I                                             (ريال)

F+I=J                                                                    (قيمت ساخت كل ديوار)

ب) روش متره و برآورد بسته:

در اين روش ابتدا كارها بر اساس نوع و ماهيت و واحدهاي اندازه‌گيري درنظر گرفته شده براي آنها تفكيك مي‌گردند. مثلاً آجرچيني، بتن‌ريزي، خاك‌برداري، سيمان‌كاري، آرماتوربندي و … بر اساس نقشه‌هاي اجرايي مشخص و سپس وارد فرم‌هاي موسوم به ريزمتره مي‌شود. دفترچه‌هاي فهرست بها در رشته‌هاي اقلام مصرفي در پروژه‌ها را در هر سال دارد و با ضريب قيمت در آيتم‌هاي ريزمتره برآورد پروژه مشخص مي‌گردد.

متره و برآورد به چند طريق انجام مي‌گيرد:

الف) متره و برآورد مقدماتي: اين كار از سوي مهندس مشاور پروژه بر اساس نقشه‌هاي مقدماتي تهيه شده، صورت مي‌گيرد و همراه با نقشه‌ها و ساير گزارشات مشاور، تحويل كارفرما مي‌شود.

ب) متره و برآورد اوليه: اين كار بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و تفصيلي و قبل از شروع كار تهيه مي‌گردد و مبناي برگزاري مناقصات و عقد قرارداد با پيمانكاران پروژه مي‌باشد.

ج) متره و برآورد موقت: اين كار در مقاطع زماني معين در طول اجراي كار تهيه مي‌شود كه به آن در عرف رايج كارهاي ساختماني (صورت وضعيت موقت) مي‌گويند و بر اساس كارهاي انجام شده تا مقطع زماني خاص از سوي مسئول كارگاه (نماينده پيمانكار) و دستگاه نظارت تهيه مي‌شود و مبناي پرداخت‌هاي موقت به پيمانكار مي‌باشد.

 

پاسخ دهید