بررسی کنترل غذایی ماکیان مرغ و خروس و پرندگان

بررسی کنترل غذایی ماکیان مرغ و خروس و پرندگان

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 14.3 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 99,000 ریال

تعداد نمایش: 19 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

99,000 ریال – خرید

ارزش تغذیه ای بستر جوجه های گوشتی

مواد پایه ی خانه یجوجه های گوشتی شامل تراشه ی چوب کاج ، خاک اره کاج و پوسته های برنج ( سبوس برنج ) می باشد . نقاط تیز سبوس برنج می تواند ناحیه ی گوارشی را تحریک کند ، بنابر این اگر جوجه های گوشتی ماکیان غذایی شامل پوسته های برنج ( سبوس برنج ) باشد ، بایستی مراقب بود . صاحبان بستر ماکیان از تعداد مختلف از این محصولات برای پایه اضافی بعد از هر دسته از پرندگان استفاده می کنند . فقط ماده ی پایه ی ترکیب غذایی کیفیت کمی دارد بنابراین یا پرهای اضافی ، غذایی زیاد ، مدفوع پرندگان ، کیفیت غذایی بستر را افزایش می یابد . نوع ماده ی پایه  خانه ی جوجه های گوشتی روی کیفیت بستر ، زمانی که از آن برای تغذیه ی گاوهای استفاده می شود ، تأثیر کمی می گذارد ، زیرا تعداد پایه استفاده شده در آن و تعداد گروه پرندگان بستر استاندارد و منظم نیستند . کیفیت بستر بطور قابل مقایسه ای از یک سازنده به سازنده ی دیگر متفاوت است . عوامل دیگر مانند کنترل خانه ی جوجه های گوشتی روش جابجایی بستر و مقدار رطوبت می تواند به تفاوت در ترکیب و کیفیت بستر اضافه شود .

 

رطوبت :

         کنترل سیستم آب ، مقدار رطوبت و نم را در بستر جوجه ها مشخص می کند . مقدار رطوبت بین بستر نو وتازه و بستری که بمدت شش ماه یا بیشتر انباشته شده است متفاوت نمی باشد . اگرچه مقدار رطوبت معیار مهمی از ارزش غذایی بحساب نمی آید و فقط کیفیت فیزیکی تغذیه را مشخص می کند بنابراین اگر بستر جوجه های گوشتی کمتر یا بیشتر از 12 درصد رطوبت داشته باشد ،  سهمیه ی غذایی گاوها شامل گرد و خاک و رضایت بخش نخواهد بود .

 

غذاهای قابل هضم کامل :

           شکل تغذیه قابل هضم کامل ، از پروتئین خام و مقادیر رشته های یا ( فیبرهای ) خام ناشی  می شود . مقدار انرپی بستر جوجه ها در مقایسه با گندم ( غلات ) نسبتاً کم می باشد .

بنابراین بستر با 50 درصد غذای قابل هضم کامل با علوفه ی خشک یا ( کاه ) و کیفیت متوسط قابل مقایسه می باشد . بستر می تواند یک منبع انرژی برای گاوهای ندوشیده و گاوهای جوان باشد .

 

 

پروتئین خام :

میانگین بستر جوجه های گوشتی 240 درصد پروتئین خام می باشد . . بیشتر از 40 درصد پروتئین خام در بستر می تواند در شکل نیتروپن بدون پروتئین باشد . نیتروژن بدون پروتئین اسید اوریکی   می باشد که توسط ماکیان دفع می شود .

نشخوارکننده های جوان از نیتروژن بدون پروتئین به اندازه ی گاوهای پروری ( گوشتی ) جوان استفاده نمی کنند . بنابراین برای کارائی بهتر ، بستر جوجه های گوشتی غذایی برای گاوهای پروری ( گوشتی ) بیشتر از 450 پوند وزن می شوند .

 

نیتروژن محدود :

       گاوها در هضم و گوارش غذا که شامل نیتروژن محدود ( نامحلول ) می شود مشکل دارند این عنصر زمانی که ترکیباتش حرارت بیشتری داشته باشند نامحلول می شود . میانگین نیتروژن محدود 15 درصد از کل نیتروژن می باشند . در بستری که علائم حرارت بیشتر را نشان می دهد بیشتر از 50 درصد کل نیتروژن می تواند محدود شود . همانطور که تعداد نیتروژن محدود افزایش می یابد ،

پاسخ دهید