دانلود تحقیق رایگان بررسی روش های مختلف قلمه زني گیاهان

دانلود تحقیق رایگان بررسی روش های مختلف قلمه زني گیاهان

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 20.8 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد WORD

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 53 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 29 اکتبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

قلمه علفي

اين قلمه‌ها از شاخه‌هاي علفي و در حال رشد بطول 15     10 سانتيمتر برداشته مي‌شوند و با نگهداري چند برگ جوان ( برگ 3     2 ) در بسترهاي مناسب مانند شسته پاپيت     پرليت انجام مي‌شود. شرط موفقيت در قلمه‌هاي علفي آلوده نشدن آنها به امراض قارچي و حفظ رطوبت طبيعي با استفاده از نايلون يا شيشه روي آنها و نيز رساندن نور کافي به قلمه‌ها جهت انجام فتوسنتز و تامين مواد غذايي از طريق فتوسنتز توسط برگهاي نگهداري شده مي‌باشد. مانند شمعداني ، داودي ، ميخک و

قلمه نيمه خشبي

در قلمه‌هاي نيمه خشبي وجود برگ هميشه ضروري نيست ولي نگه داشتن يک يا دو برگ کامل و يا نصف پهنک جهت ريشه‌زايي کمک مي‌کند. در هر موقع از سال مي‌توان اين نوع قلمه را گرفت ولي اکثرا در اواخر بهار که شرايط براي ريشه دار کردن قلمه‌ها مساعد است. مانند داودي ، ختمي چيني ، زيتون ، مرکبات ، برگ نو و

قلمه خشبي

زمان برداشت اين قلمه‌ها بعد از برگ ريزان و قبل از سبزشدن جوانه‌هاي گياه مادري در زمستان و از شاخه‌هاي فصل جاري گرفته مي‌شود ولي اين کار نبايد ديرتر از وسط زمستان انجام گيرد. در حاليکه قلمه زني زودتر انجام گيرد، بخاطر وجود خواب در جوانه‌ها مخصوصا در مورد گياهان مناطق سردسيري و معتدله امکان جوانه زني و ريشه زايي وجود نخواهد داشت. قلمه‌هاي خشبي بطول 50 سانتيمتر گرفته مي‌شوند و پس از ضدعفوني با قارچ کشها در کيسه‌هاي نايلوني نسبتا ضخيم با چند سوراخ در زير ماسه شسته نگه داري مي‌شوند. مانند قلمه گيري انگور.

قلمه برگ

بعضي از گياهان را از طريق قلمه برگ مي‌توان تکثير کرد. اين نوع گياهان استعداد توليد جوانه‌ها و ريشه‌هاي اتفاقي را در برگهاي خود دارند و از اين خاصيت استفاده نموده و برگهاي آنها را با دمبرگ و پهنک برگ در بستر مرطوب و هواي مرطوب قرار مي‌دهند. مانند بنفشه آفريقايي ، بگونيارکس ، سانسوريا.

قلمه ريشه

بعضي از گياهان در روي ريشه‌هاي خود توليد جوانه‌هاي اتفاقي مي‌نمايند که با بهره گيري از اين خاصيت اقدام به ازدياد از طريق قلمه ريشه مي‌گردد. لازم به يادآوري است که کليه گياهاني که استعداد پاجوش دادن را دارند امکان قلمه ريشه را نيز دارند مانند شقايق.

عوامل موثر محيطي در ريشه زايي قلمه‌ها

رطوبت عاملي است که ظهور و رشد ريشه‌ها بوجود آن بستگي دارد.

تهويه شرط اساسي تشکيل ريشه در قلمه‌ها بوده و اين مسئله نقش اکسيژن را در ريشه زايي روشن مي‌نمايد.

نور شديد و روزهاي بلند به جهت افزايش شدت فتوسنتزي ريشه زايي قلمه‌ها را تحريک مي‌کند.

دما در دماي 25 درجه سانتيگراد تشکيل ريشه‌هاي قلمه‌ها تشديد مي‌شود.

قندها قدرت ريشه زايي قلمه‌ها را افزايش مي‌دهد.

عنصر B (بر) ريشه زايي قلمه‌ها را تحريک مي‌کند.

حالت فيزيولوژيکي قلمه‌ها

قلمه‌هاي علفي بهتر از قلمه‌هاي خشبي ريشه‌دار مي‌شوند.

قدرت ريشه‌زايي قلمه‌هاي تهيه شده از نهال صغير به مراتب بيشتر از قلمه‌هاي تهيه شده از نهال بالغ است.

وجود جوانه سالم و دور بودن جوانه از محل ريشه‌زايي اثر مساعدي در ريشه زايي دارد.

آلوده بودن عضو مورد تکثير به امراض ويروسي همواره نتيجه منفي روي ريشه زايي دارد.

قلمه‌هايي که از شاخه‌هاي نزديک ريشه گرفته مي‌شوند، استعداد ريشه‌زايي بيشتري دارند.

سالم بودن قلمه از نطر سرمازدگي ضروري است.

ذخاير هيدراتهاي کربن و خشبي شدن براي قلمه‌هاي خشبي عوامل مساعدي در ريشه‌زايي است.

اگر در موقع گل دادن گياه از گياه قلمه گرفته شود، ريشه زايي آن قلمه‌ها حداقل خواهد بود.

روابط هورموني با ريشه زايي

هورمونهاي اکسيني ريشه‌زايي قلمه‌ها را افزايش مي‌دهند.

هورمونهاي سيتوکينين بر روي ريشه زايي قلمه‌ها اثر منفي دارند.

هورمونهاي جيبرليني در ريشه زايي قلمه‌ها اثر منفي دارند.

هورمونهاي انساني مانند گونادوتروپين ريشه زايي را در قلمه‌هاي شمعداني و انگور تحريک مي‌کند.

ديد کلي

پيوند در لغت بدين معني است که طي آن قسمتي از يک گياه را روي گياه ديگر طوري قرار مي دهند که آندو پس از مدتي با يکديگر جوش مي خورند. به طوري که گياه حاصل از اتحاد آنها مي تواند به صورت يک گياه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد.

پاسخ دهید