دانلود مقاله بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي پيام نور و آزاد

دانلود مقاله بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي پيام نور و آزاد

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 103 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 اکتبر 2016

به روز رسانی در: 23 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي پيام نور و آزاد

نوع فایل:ورد

تعداد صفحات:90

اندازه فایل:301کیلوبایت

چكيده ………………………………… الف

فصل اول : طرح تحقيق

مقدمه ………………………………… 2

بيان مساله ……………………………. 4

اهميت واهداف تحقيق ………………………. 6

هدف عمده تحقيق …………………………. 7

اهداف ويژه ……………………………. 7

سوالهاي تحقيق …………………………… 7

تعاريف مفاهيم و اصطلاحات بصورت عملياتي ……. 8

تجزيه و تحليل داده‌ها …………………….. 11

 

فصل دوم : تاريخچه و پيشينه تحقيق

مفهوم و ويژگيهاي فرهنگ …………………. 21

تفاوت‌هاي فرهنگي ……………………….. 22

طبقه بندي فرهنگ ……………………….. 23

عوامل مقاوم در برابر تغيير……………….. 26

پاره فرهنگ ……………………………. 27

انتقال و اشاعه فرهنگي ………………….. 28

جهاني شدن و فرهنگ ……………………… 29

بحث واردات …………………………….. 32

تكنولوژي و استحاله فرهنگي ………………. 33

فرهنگ بومي و سنتي و چگونگي حفظ آن در برابر پديده جهاني شدن    35

ديرينه تمدن شرقي………………………… 37

تفاوت مقابله فرهنگي با تبادل فرهنگي ……… 39

پيشينه تحقيق (تحقيقات انجام شده)……………. 40

 

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه ………………………………… 44

روش تحقيق (جامعه و نمونه)…………………. 44

روشها و ابزار جمع آوري اطلاعات ……………. 46

روش تجزيه و تحليل داد‌ه‌ها …………………. 47

 

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش ، تجزيه و تحليل داده‌ها

يافته‌هاي پژوهش ………………………… 72-49

 

فصل پنجم : خلاصه تحقيق

بحث و خلاصه /نتيجه‌گيري ……………………. 74

خلاصه پژوهش ……………………………. 74

بحث درباره يافته‌ها و سوالها ………………. 77

كاربرد پژوهش ………………………….. 83

محدوديت‌ها ……………………………… 86

پيشنهادات …………………………….. 87

منابع و مآخذ ………………………….. 88

پرسشنامه (نمونه‌اي از آن ) ……………….. 90

اين پروژه در پنج فصل تدوين شده است .

در فصل اول آن اين موضوعات مورد بررسي قرار گرفته‌اند :

بيان مساله

رهبر معظم انقلاب در بيان اهميت پرداختن به مساله تهاجم فرهنگي فرموده‌اند :

« امروزه دشمن بيشترين همت خود را روي تهاجم فرهنگي گذاشته است ».

در فصل اول يعني در طرح تحقيق به بيان اهميت اين پديده مهم تاريخي كه در همه جوامع به چشم مي‌خورد چه بصورت تهاجم فرهنگي و يا به صور گوناگون ديگر مانند تبادل فرهنگي ، انتقال فرهنگي ، استعمار فرهنگي و … پرداختيم .

 

 

اهداف تحقيق :

1-هدف عمده تحقيق : برخي از عوامل گرايش جوانان مخصوصاً قشر دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصيلي 85-84

2-اهداف جزئي (ويژه) : الف : بررسي نحوه عملكرد شيوه‌هاي تربيتي والدين و گرايش جوانان به فرهنگ غرب . ب : ميزان و نوع تبليغات رسانه‌هاي گروهي در جامعه ايران ج : دادن آزادي يا محدوديت بيش از اندازه در بروز اين گرايش .

 

سوالهاي تحقيق :

1-آيا بين آگاهي جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرايش به غرب رابطه وجود دارد ؟

2-آيا بين نقش خانواده در فرهنگ‌دهي به جوانان در برابر فرهنگ منفي غرب و عمل خود والدين به اين موضوع رابطه وجود دارد ؟

3-آيا ايجاد برنامه‌هايي در زمينه فرهنگ غرب و ارائه نكات مثبت و منفي اين فرهنگ ، در روي آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

4-آيا آزادي بي‌حد و حصر يا محدوديت بيش از اندازه در روي آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

5-آيا غني بودن فرهنگ بومي و آگاهي از فرهنگ جهاني مانعي براي گرايش به فرهنگ غرب مي‌شود ؟

6-آيا شرايط اقتصادي و اجتماعي مرفه خانوادگي ، در بروز گرايش به فرهنگ غرب موثر است ؟

 

روش تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، روش به كار رفته از طريق آمار توصيفي انجام گرفته است بصورت روش توصيفي از نوع علي پس از رويداد .

 

جامعه ، نمونه ، شيوه نمونه‌گيري :

جامعه مورد نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور سبزوار در سال تحصيلي 85-84 حدود 2000 نفر است كه نمونه انتخاب شده 50 نفر مي‌باشد و جامعة دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار در سال تحصيلي 85-84 حدود 6000 نفر است كه از اين تعداد ، 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند كه با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .

ابزار اندازه‌گيري :

ابزار جمع‌آوري اطلاعات ، پرسشنامه مي‌باشد .

روش تجزيه و تحليل اطلاعات :

در تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصيفي استفاده شده است .

به اين صورت كه بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزيع فراواني ،

درصد فراواني براي هر گزينه و سپس نمرة‌ كل محاسبه شده است .

خلاصه نتايج :

نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات ، سوالات تحقيق را تاييد كرده كه آگاهي جوانان از اهداف فرهنگ‌سازان غرب ، نقش خانواده در فرهنگ‌دهي به جوانان ، ايجاد برنامه‌هايي در زمينه فرهنگ غرب و ارائه نكات مثبت و منفي فرهنگ ، غني بودن فرهنگ بومي ، آزادي بي‌حد و حصر يا محدوديت زياد در اين گرايش موثر است .

 

پيشنهادها :

  • اصلاح و تقويت برنامه‌هاي صدا و سيما
  • ايجاد تنفر و انزجار نسبت به فرهنگ غرب نه كل فرهنگ غرب بلكه نكات و جنبه‌هاي منفي آن
  • جلوگيري از ورود نوارها و فيلمهاي ويديويي نامناسب
  • تقويت بينش مذهبي و عاطفي در خانواده‌ها

 

محدوديت ها :

1-كمبود تحقيقات در ارتباط با موضوع

2-عدم وجود كتابهاي معتبر و جديد

3-وجود تفاوتهاي فردي

پاسخ دهید