دانلود مقاله كنترل بهينه توان راكتيو در شبكه هاي انرژي الكتريكي

دانلود مقاله كنترل بهينه توان راكتيو در شبكه هاي انرژي الكتريكي

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 158کیلوبایت

فرمت فایل: pdf

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 128 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 31 جولای 2017

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

كنترل بهينه توان راكتيو در شبكه هاي انرژي الكتريكي

خلاصه: در مقاله حاضر چند تابع هدف جهت كنترل بهينه توان راكتيو و ولتاژ سيستم معرفي شده و نهايتاً بهترين آنها برگزيده
كه يك روش عددي غيرخطي بوده و از لحاظ HJ(Hooke & Jeeves) مي شود. جهت اينكار از روش بهينه سازي
برنامه نويسي نيز بسيار ساده است، استفاده مي شود. از آنجا كه پخش بار در تحليل سيستم بكار گرفته شده، روش مورد استفاده
قابل اعمال به هر نوع شبكه اعم از شعاعي، حلقوي و تار عنكبوتي، مي باشد. نتايج شبيه سازي ها نشان داد هاند كه هرگاه ولتاژ
باسهاي شبكه نيز در تابع هدف گنجانده شوند، نتايج بهتر خواهد بود. با توجه به سرعت بالا و سادگي روش ارائه شده، اين
مفيد باشد. نرم افزار تهيه شده جهت (On-Line) روش مي تواند در كنترل توان راكتيو و ولتاژ سيسيتم بصورت زمان واقعي
خازن گذاري بهينه با توابع هدف متفاوت به يك شبكه توزيع شعاعي اعمال شده و نتايج حاصل به شكل جدول و منحني
آورده شده و مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.
-1 مقدمه
با توجه به رشد روزافزون مصرف انرژي الكتريكي و نياز به كنترل توان راكتيو و ولتاژ جهت حصول نتايج بهينه، و نيز وجود
كامپيوترهاي با پردازنده هاي خيلي سريع، حافظه زياد و سرعت بالا، و دستيابي به اطلاعات از طريق كارتهاي سريع آنالوگ به
.[10 – امكان كنترل زمان واقعي توان راكتيو و ولتاژ حاصل شده است [ 1 ، (Flash A/D & D/A) ديجيتال و بالعكس
توسعه شبكه توزيع و تعداد مشتركين، نياز به الگوريتمي سريع جهت اين امر را لازم مي دارد. بنابراين روشهاي مرسوم نظير)
الگوريتم ژنتيك) و … كه كند مي باشند، نم يتوانند در اين مورد كارائي مناسب داشته باشند. روش بكار رفته در اين G.A.
بوده كه از لحاظ برنامه نويسي ساده، حجم برنامه بسيار كم، و سرعت اجرا و همگرايي آن نيز بالاست، در آن HJ مقاله روش
از گراديان يا مشتق تابع هدف استفاده نشده و براحتي قابل اعمال به مسائل پيوسته و گسسته است. روش مورد اشاره قبلاً
5] كه از نقطه نظر ساختاري بسيار – بصورت كاملاً موفقيت آميز در مورد طراحي، نظير طراحي بهينه ماشينهاي الكتريكي [ 3
غيرخطي تر و متغيرتر از شبكه قدرت مي باشد، استفاده شده است. در اكثر مقالات ولتاژ باسها بعنوان قيد مسئله سودمندي را
بدنبال دارد كه در طي مقاله مورد بحث قرار مي گيرد. در اكثر مطالعات انجام گرفته از پخش بار استفاده نشده است [ 1]، زيرا
فرض مسئله اين بوده كه بار بصورت شعاعي توزيع شده است، در حاليكه وجود شبكه حلقوي در سيستمهاي امروزي امري
غيرقابل اجتناب است، از اينرو جهت بهينه سازي استفاده از نتايج پخش بار در هر مرحله احساس مي شود. از آنجا
(Fast-Decouple)FD كه هدف افزايش سرعت در اجراي برنامه است (جهت كاربرد زمان واقعي آن)، روش پخش بار
استفاده شده است.آوردن هزينه مربوط به تجهيزات كنترل توان راكتيو و ولتاژ (در اينجا خازن) در تابع هدف، موجب استفاده
بهينه (حداقل) از آنها شده و نر مافزار بهينه سازي سعي مي كند كه با كمترين خازنها بهترين كنترل ممكن بر روي توان راكتيو و
ولتاژ انجام گيرد. هرگاه بتوان تلفات خط را بهينه (حداقل) كرد، مسلماً ولتاژ باسها نيز به واحد نزديك خواهند شد و
هزينه هاي مربوط به تلفات خط حداقل م يشود، بدين منظور در تابع هدف تلفات خطوط نيز آمده است.

پاسخ دهید