دانلود پاورپوینت ﺑﻮﻟﺪوزر

دانلود پاورپوینت ﺑﻮﻟﺪوزر

تعداد صفحات: 23 اسلاید

حجم فایل: 2 MB

فرمت فایل: پاورپوینت

دسته بندی:

قیمت: 49,000 ریال

تعداد نمایش: 8 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 31 اکتبر 2020

به روز رسانی در: 31 اکتبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

49,000 ریال – خرید

دانلود پاورپوینت ﺑﻮﻟﺪوزر

پاورپوینت ﺑﻮﻟﺪوزر

 

آپدیت مهرماه 1399

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده نمونه سوالات آزمون های استخدامی، پروژه های پایانی، پروژه های مالی و پاورپوینت های آماده ی معتبر و ارزشمند در ایران

 

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

 

پاورپوینت ﺑﻮﻟﺪوزر توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پاورپوینت را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی اسلایدها در پاورپوینت ﺑﻮﻟﺪوزر با دقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.



ﺑﻮﻟﺪوزر  BULDOZER

 

ﺗﺮاﻛﺘﻮر از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ دارد. ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻟﺪوزر، رﻳﭙﺮﻫﺎ و ﺑﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و در ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد. ﺗﺮاﻛﺘﻮري ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﺗﻴﻐـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻮﻟﺪوزر ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻮﻟﺪوزر از دو ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﺗﻴﻐﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗـﺎب ﻣﺘﺼـﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ میﺷﻮد.در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻟﺪوزرﺣﻤﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد ﺣـﺪود 100 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺣﺪود 8 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻮﻟﺪوزر ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد، ﻧﻮع ﺗﻴﻐﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻮرت میﮔﻴـﺮد. در اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻮع ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ کرد:
)ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻟﺪوزر ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ گرفت. 1
2) ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻟﺪوزر ﺣﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ شد .
3)ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺮاﻛﺘﻮر از ﻧﻈﺮ وزن، ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﻠﺘﺶ و…..

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻮﻟﺪوزر در اﻧﻮاع ﺧﺎك و سنگ

در واﻗﻊ ﺑﻮﻟﺪوزر، ﺗﺮاﻛﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻠﻮي آن ﺗﻴﻐﻪ اي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ و ﻳﺎ ﺟـﺪوﻟﻲ ﻛـﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺪوزر ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ می باشد.

 



نکات مهم

– تمامی‌موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می‌باشند.
– تنها در فروشگاه اینترنتی اس پی دی فایل میتوانید قبل از خرید برای آشنایی با پکیج موردنظر، قسمتی از محصول را به طور رایگان دانلود نمایید و در صورت رضایت خرید بفرمایید.
– پس از پرداخت هزینه، بلافاصله دکمه دانلود در صفحه سایت ظاهر خواهد شد، که با کلیک روی آن دانلود شروع خواهد شد. همچنین برای اطمینان، محصول به صورت خودکار به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
– این پاورپوینت به صورت ثبت شده بوده و هر گونه کپی برداری و انتشار غیر قانونی آن توسط افراد سودجو، بدون تذکر قبلی، پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.

 

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده نمونه سوالات آزمون های استخدامی، پروژه های پایانی، پروژه های مالی و پاورپوینت های آماده ی معتبر و ارزشمند در ایران



. پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 
با اطمینان خرید کنید …
 
  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو
شماره های پشتیبانی: 
47221117 – 051
09920557724
برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند.


پاسخ دهید