دانلود پروژه پایانی تاثیر ارتباطات الکترونیکی بر پدیده روزمرگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانلود پروژه پایانی تاثیر ارتباطات الکترونیکی بر پدیده روزمرگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

تعداد صفحات: 140ص ورد

حجم فایل: 1.04 مگابایت

فرمت فایل: زیپ

دسته بندی:

قیمت: 899,900 ریال

تعداد نمایش: 237 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 8 آگوست 2020

به روز رسانی در: 8 آگوست 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

899,900 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی تاثیرارتباطات الکترونیکی بر پدیده روزمرگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 پروژه پایانی تاثیرارتباطات الکترونیکی بر پدیده روزمرگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی  تاثیرارتباطات الکترونیکی بر پدیده روزمرگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی تاثیرارتباطات الکترونیکی بر پدیده روزمرگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید

                                                                                                 چکیده فارسی

ورود فناوری جدید به جوامع،باعث ایجاد تغیرات مثبت یا منفی در زندگی بشر می شود.امروزه گسترش ارتباطات الکترونیک(اینترنت و تلفن همراه)،دگرگونی هایی را در ویژگی های فردی و تعاملات اجتماعی افراد جامعه مخصوصا جوانان ایجاد کرده است.هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرارتباطات الکترونیکی بر پدیده روزمرگی می باشد.در این مطالعه پیمایشی در ابتدا تعداد360  نفر( 180 نفر مرد،180نفر زن ) از دانشجویان فعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان  در سال تحصیلی 92-91 به عنوان نمونه  با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از ابزار پرسشنامه در سه بعد ارزیابی اینترنت،تلفن همراه و سبک زندگی  مورد بررسی قرار گرفته اند.تجزیه و تحلیل  داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری متناسب هر متغیر در نرم افزار آماریspss  انجام شد.بر اساس یافته های این پژوهش بیشتر کاربران تلفن همراه و اینترنت از این وسایل به صورت گهگاهی و موردی استفاده می کنند و رابطه معنا داری بین ارتباطات الکترونیک و روزمرگی وجود دارد. مدت زمان استفاده از تلفن همراه و اینترنت و مدیریت زمان ،در کاهش یا افزایش روزمرگی موثر بوده و اگر سبب بروز روزمرگی شود برای فرد افسردگی نیز به همراه خواهد داشت. پیامد های اجتماعی و روانی استفاده از اینترنت و تلفن همراه نیز بر یکدیگر اثر دارند که مدت زمان استفاده  از این وسایل الکترونیکی بر پیامد های روانی حاصل از آن دارای اثر مستقیم می باشد.

کلمات کلیدی:روزمرگی،ارتباطات الکترونیک،مدیریت زمان،پیامد های اجتماعی،پیامد های روانی.

 

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1   مقدمه

1-2بیان مسئله

1-3 ضرورت و اهمییت تحقیق

1-4 اهداف پژوهش

1-5 سوالات تحقیق

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7 متغییرهای تحقیق

1-8 مدل مفهومی تحقیق

فصل دوم:

 ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:

چهارچوب نظری و مفهومی

2-1-1-  مقدمه

2-1-2-  مدل لاسول

2-1-3-  مدل ارتباطی ویلبر شرام

2-1-4-  مدل ارتباطی دیوید برلو

2-1-5-  نظریه هنجاری

2-1-6-  مراحل سه گانه تحول جامعه

2-1-7-  اثرهای تجربه مصنوعی

2-1-8-  مدرنیته سیال

2-1-9-  عشق سیال

2-1-10-  ارتباطات سیال

2-1-11-  پارادایم تکنولوژی اطلاعات

2-1-12-  الگوی وابستگی رسانه

2-1-13-  مفهوم زمان هایدگر

بخش دوم:

مروری بر ارتباطات الکترونیک(اینترنت و تلفن همراه)

2-2-1-  مقدمه

2-2-2-  تعریف و مفاهیم ارتباطات

2-2-3-  انواع ارتباط

2-2-4-  اینترنت

2-2-5-  تاریخچه جهانی اینترنت

2-2-6-  به وجود آورندگان اینترنت

2-2-7-  تاریخچه اینترنت در ایران

2-2-8-  شبکه ملی اینترنت

2-2-9-  ارتباط جمعی و اینترنت

2-2-10-  اینترنت،شخصیت و تجربه در زندگی روزمره

2-2-11-  کارکردهای مثبت اینترنت

2-2-12-  کارکرد های منفی اینترنت

2-2-13-  اعتیاد به اینترنت

2-2-14-  تلفن همراه

2-2-15-  پدید آیی و پیشرفت تلفن همراه در جهان

2-2-16-  تاریخچه تلفن همراه در ایران

2-2-17-  کارکردهای عام تلفن همراه

2-2-18-  تلفن همراه،پیوندها،دلبستگی های فردی و حوزه زندگی خصوصی

2-2-19-  فرصت ها و تهدید های تلفن همراه

2-2-20-  ایجاد عرصه لی برای تخلیه روانی

2-2-21-  ایجاد عرصه ای برای هیجان جویی

2-2-22-  جامعه شناسی تلفن همراه

2-2-23-  وابستگی و اعتیاد به تلفن همراه

2-2-24-  مفهوم روزمرگی

2-2-25-  عادت واره ها

بخش سوم:

اثرات ارتباطات الکترونیک بر زندگی و رابطه آن با روزمرگی

2-3-1-  مقدمه

2-3-2-  ارتباطات الکترونیک(دیجیتال)

2-3-3-  شخصیت وعصر نوین

2-3-4-  پناه بردن به فضای مجازی

2-3-5-  افسردگی اجتماعی

2-3-6-  کاهش تعامل اجتماعی

2-3-7-  مدیریت زمان و برنامه شخصی

2-3-8-  تاثیر فناوری های ارتباطی بر خانواده

2-3-9-  تاثیر اینترنت بر خانواده

2-3-10-  تاثیر موبایل بر خانواده

بخش چهارم:

پیشینه ی تحقیق

2-4-1-  مقدمه

2-4-2-  تحقیقات انجام شده داخلی

2-4-3-  تحقیقات انجام شده خارجی

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1-  مقدمه

3-2-  روش تحقیق

3-3-  جامعه آماری

3-4-  نمونه آماری

3-5-  روش نمونه گیری

3-6-  روش گرد آوری اطلاعات

3-7-  ابزارهای جمع آوری اطلاعات

3-7-1-  روش کتابخانه ای

3-7-2-  روش میدانی

3-8-  روایی پرسشنامه

3-9-  پایایی پرسشنامه

3-10-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-10-1-  شاخص ها و آزمون های آماری

فصل چهارم

یافته های تحقیق

مقدمه

4-1توصیف متغییر های جمعیت شناختی پاسخگویان

4-1-1جنسیت پاسخگویان

4-1-2وضعیت تاهل پاسخگویان

4-1-3مقطع تحصیلی

4-1-4 وضعیت شغلی

4-1-5 وسیله برقراری ارتباط الکترونیک

4-2 توصیف یافته های مربوط به سوالات پژوهش

4-2-1 ارزیابی اینترنت

4-2-1-1 مدت زمان استفاده از اینترنت

4-2-1-2 مکان کاربری اینترنت

4-2-1-3 مقطع زمانی استفاده از اینترنت

4-2-1-4 میانگین استفاده زمانی از اینترنت

4-2-1-5 زمان بندی استفاده از اینترنت

4-2-1-6انگیزه کاربری اینترنت

4-2-1-7 خصوصیت جذاب کاربری اینترنت

4-2-1-8 کانال ارتباط از طریق اینترنت

4-2-2 ارزیابی تلفن همراه

4-2-2-1 مدت زمان استفاده از تلفن همراه

4-2-2-2 خصوصیت جذاب کاربری تلفن همراه

4-2-2-3 خدمات مورد استفاده تلفن همراه

4-2-2-4 مخاطب تماس از طریق تلفن همراه

4-2-3 ارزیابی سبک زندگی

4-2-3-1 میزان روابط اجتماعی با گروه های مختلف

4-2-3-2 میزان سپری کردن اوقات فراغت با گروه های مختلف

4-2-3-3 برنامه ریزی اهداف زندگی

4-2-3-4 رنگ مورد علاقه در پوشش لباس

4-2-3-5 سبک پوشش لباس

فصل پنجم

5-1-  نتیجه گیری تحقیق

5-1-1- مقدمه

5-1-2-خلاصه کلیات تحقیق

5-1-3-بحث و نتیجه گیری

5-1-4-نتایج مباحث نظری تحقیق

5-1-5نتایج حاصل از بررسی سئوالات تحقیق

5-1-6نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق

پیشنهادات

محدودیت ها

مقدمه:

ارتباط میان انسانها،مینای پیدایش جامعه و فرهنگ است و در فرآیند آن،نظرات و اندیشه ها،عواطف،احساسات و هیجانات از طریق نمادها و نشانه ها به صورت کلامی(گفتاری،شنیداری)و غیر کلامی(نوشتاری،بصری و واکنش های فیزیولوژی و فیزیکی بدن)منتقل می شود یا نمود می یابد.از سوی دیگر پیشرفت  جوامع به لحاظ فرهنگی و فن آوری،زمینه های گسترش و تنوع ارتباطات را فراهم آورده و روابط انسانی را از محدوده ارتباطات چهره به چهره یا ندای جارچیان به حوزه وسیعی از ارتباطات جمعی در سطح ملی و جهانی از طریق امواج ماهواره ها و بزرگراه های اطلاعاتی رهنمون شده است.(مرتضوی،1384،ص10).

عصر حاضر را عصر انقلاب اطلاعاتی،انقلاب رایانه ای،فن آوریهای پیشرفته ارتباطی،عصر تحقق دهکده واحد جهانی و نظایر آن ها،نامیده اند،به تعبیر مک لوهان،پیشرفت های سریع و روز افزون فن آوری های ارتباطی،جهان گسترده پیشین را به دهکده کوچکی بدل کرده است که در آن،صاحبان فن آوری های پیشرفته،بالادهی ها و کشورهای فاقد فن آوری های مزیور ،پایین دهی ها این دهکده را تشکیل می دهند.شتاب تولید علم در عصر حاضر،چنان است که بر مبنای برخی از ارزیابی ها ،طی هر 5 سال ،حجم علم به دو برابر افزایش می یابد و سرعت وقوع تحولات پی در پی،در این میان چنان زیاد است که گاه آدمی از پیگیری تحولات سریعی که در اطراف و اکنافش رخ می دهد،باز می ماند.کاستلز نیز معتقد است،حوزه فرهنگ که  نظام هایی از عقاید و رفتارها را شامل می شود و ساخته تاریخ می باشد،با ظهور تکنولوژی جدید دستخوش دگرگونی های بنیادین می گردد . به دنبال آن  ساختار مناسب و ارتباطات انسانی نیز شکل جدیدی به خود می گیرد.

 


پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

 

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

 

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند

 

پاسخ دهید