دانلود پروژه پردازش DSS به روزهاي خيلي دور در تاريخ سيستمهاي كامپيوتري و اطلاعاتي انبار

دانلود پروژه پردازش DSS به روزهاي خيلي دور در تاريخ سيستمهاي كامپيوتري و اطلاعاتي انبار

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 79,000 ریال

تعداد نمایش: 123 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 25 اکتبر 2016

به روز رسانی در: 23 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

79,000 ریال – خرید

پردازش DSS به روزهاي خيلي دور در تاريخ سيستمهاي كامپيوتري و اطلاعاتي انبار

نوع فایل:ورد

تعداد صفحات:113

اندازه فایل:16.7مگابایت

فهرست

مقدمه: سير تحول. 1

ظهور DASD.. 2

تكنولوژي زبانهاي نسل چهارم وکامپيوترهای شخصی. 4

سيستم استخراج. 4

مشکلات سيستمهای توسعه يافته امروزی. 6

فقدان اعتبار داده…………………………. …………………………………………………………… 7

مشكلات در بهره وری………………………….. …………………………………………………………….. 11

از داده ها تا اطلاعات………………………. …………………………………………………….. 15

يك تغيير در بحث. 17

توصيف محيط معماری. 19

يکپارچه سازی داده در محيط معماری. 23

سيستمهاي عملياتي در مقابل سيستمهاي پشتيبان تصميم. 25

انبار داده تعريف شده. 28

يك محيط نه يك محصول. 29

 اهداف يك انبار داده. 30

انبار داده بايد دستيابي آسان به اطلاعات يك سازمان را فراهم كند..31

مقدمه 35

خصوصيات تعريف انبار داده 36

2-2-1 داده موضع گرا 36

2-2-2 داده يكپارچه 38

2-2-3 داده زمان دار. 40

2-2-4 داده غير فرار 42

مروری لايه های مختلف انبارداده 43

2-3-1 لايه Source Data 45

2-3-2 لايه Data staging 50

2-3-2-1 استخراج داده 51

2-3-2-2 تبديل داده 52

2-3-2-3 بارگذاری داده 55

2-3-3 لايه Data Storage 55

2-3-4 لايه تحويل اطلاعات 57

2-3-5 لايه فراداده 59

2-3-5-1 انواع فراداده 59

2-3-5-1-1 فراداده عملياتی 60

2-3-5-1-2 فراداده استخراجی 60

2-3-5-1-3  فراداده کاربرنهايی 61

2-3-6 لايه مديريت و کنترل 61

معماری در سه ناحيه اصلی 62

2-4-1 معماری تکنيکی 62

2-4-1-2 ناحيه مالکيت داده (Data Acquisition) 65

2-4-1-2-1 گردش داده 66

2-4-1-2-2  عملکردها وسرويسها 69

2-4-1-2-2-1 استخراج داده‌ها 69

2-4-1-2-2-2 تغيير شکل 70

2-4-1-2-2-3 ذخيره سازی داده 71

2-4-2-2 ناحيه Data storage 72

2-4-2-2-1 عملکردها و سرويسها 74

2-4-2-3 ناحيه تحويل اطلاعات 75

2-4-2-3-1 گردش اطلاعات 76

2-4-2-3-2  عملکردها و سرويسها 78

معماری انبارداده و پياده سازی گزينه منتخب 79

2-5-1 گزينه های مختلف برای انتخاب معماری 79

2-5-2 معماری انبار سراسری 80

2-5-3 معماری data mart مستقل 82

2-5-4 معماری data mart  های متصل 83

از نيازمنديها تا طراحی داده 85

2-6-1 گزينه های فاز طراحی 86

قبل از اينكه به بحث در ارتباط با طراحی مدل داده ابعادی بپردازيم ، اجازه دهيد مرور سريعی داشته باشيم روی چند گزينه تصميم گيری در فازطراحی كه بعضی موارد بايد اتخاذ گردد: 86

2-6-2 اصول مدلسازی ابعادی 87

2-6-3 شمای STAR 92

2-6-3-1 مروری بريك شمای ساده STAR 92

درون يك جدول بعد  (dimension): 95

– درون يک جدول fact 98

– كليد اتصال 99

– جزئی سازی داده . 100

– مقياسهای کاملا افزاينده 100

– مقياسهای نه کاملا افزاينده 101

– عمق جدول، نه پهنا 101

– داده پراکنده : 102

– ابعاد فاسد شونده 102

– جدول Fact فاقد حقيقت 103

2-6-3-2 مزاياي شماي STAR 104

شمای SNOWFLAK 109

اختيارات نرمال سازي 109

2-7-1 مزايا و معايب 112

منشاء اصلی پردازش DSS به روزهاي خيلي دور در تاريخ سيستمهاي كامپيوتري و اطلاعاتي بر مي‌گردد. جالب است بدانيم كه سيستمهاي پشتيبان تصميم دارای قدمت طولانی وپيچيده در تكنولوژي اطلاعاتي است.و سير تحول آن تا به امروز ادامه داشته است .]3[

درحدود دهه1960 جهان کامپيوتر موفق به‌ايجاد نرم افزارهايي شد كه با استفاده از فايلهاي Master اجرا مي‌شدند.اين نرم افزارها در قالب برنامه ها و گزارشاتی بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، که معمولاٌ به زبان COBOL نوشته مي‌شد. پانچ كارتها يک ابزار ذخير سازی عمومی به حساب مي‌آمدند. فايلهاي Master توسط نوارهاي مغناطيسيي نگهداری مي‌شدند كه براي ذخيره سازي ارزان قيمت حجم زيادي از داده مناسب بودند، اما بخاطر‌اينکه دسترسي به اطلاعات مي‌بايست به صورت متوالي باشد‌اين روش زياد مفيد نبود. در يك گذار در فايل نوار مغناطيسي كه از100% ركوردها عبور مي‌شود، عموما فقط 5 درصد ازاين ركوردها يا حتی كمتر مورد نظر بودند. بعلاوه بسته به داده درون فايل و پردازشی که بايد روی آن انجام مي‌شد، دسترسي به فايل نوار ورودي بيشتر از 20 تا 30 دقيقه به طول مي‌انجاميد.]3[

 

در اواسط دهه 1960، به طور گسترده‌ای رشد استفاده از فايلهاي Master و نوار مغناطيسي افزايش يافتند و در پی آن مقادير هنگفتی داده افزونه نيز به وجود آمد. ازدياد فايل Master و داده افزونه منجر به بروز چندين مشكل شد:]3[

  • نياز به داده همزمان به محض عمل به روز رساني
  •  پيچيدگي نگهداري برنامه ها
  •  پيچيدگي‌ايجاد برنامه‌هاي جديد
  •  نياز به سخت افزار گران براي پشتيباني كليه فايلهاي Master

جالب است كه اگر فقط ابزار ذخيره سازي داده، نوار مغناطيسي باشد، جهان پردازش اطلاعات شاهد هيچ پيشرفتی نبود، . اگر هرگز چيزي براي ذخيره داده حجيم به وجود نمی آمد، سيستمهاي سريع و خيلي بزرگ درجهان ظاهر نمي‌‌شد، ونيز هرگز سيستمهاي ATM و شبيه آن به وجود نمي‌‌آمد. حقيقتا، اگر قابليت ذخيره سازي و مديريت داده در انواع جديد ابزارهای ذخيره سازی وجود نداشت، هرگز بستر لازم برای همکاری تكنسينها و تجار با هم به وجود نمی آمد.]3[

1-1         1-2 ظهور DASD

در 1970 تقريبا هر روز يک تكنولوژي جديد براي ذخيره سازي و دسترسي داده به وجود مي‌آمد.در دهه 1970 زمان تحول وسيله ذخيره سازي دستيابي مستقيم (DASD )بود. ديسك ذخيره سازي اصولا با نوار مغناطيسي از نظر قابليت دسترسی مستقيم تفاوت داشت. ونيازي نبود كه ركوردها 1,2,…,n تا n+1 ركورد مرور شود.]3[

آدرس ركورد n+1 ام شناخته شده بود، موضوع ساده‌اي بود كه بفهميم ركورد n+1 ام دقيقا در كجای ديسک قرار دارد. از‌اين گذشته، زمان مورد نياز برای دسترسی به ركورد n+1 ام، كمتر از زمان مورد نياز براي مرور يك نوار بود. در حقيقت زمان مورد نياز براي قرار دادن يك ركورد در DASD فقط به اندازه چند ميلي ثانيه بود.]3[

به همراه DASD نوع جديدی از نرم افزارها توليد شد که به عنوان يك سيستم مديريت

بانك اطلاعاتي مطرح گرديد. هدف از ساخت DBMS بدين منظور بود كه براي برنامه نويسان ذخيره سازي و دستيابي داده در محيطDASD آسان گردد.به علاوه‌اين ابزار، عمليات مختلفی را براي ذخيره سازي داده در DASD، از جمله فهرست گذاری داده و غيره راانجام مي‌داد. از طريق DASD وDBMSيك راه حل تكنيكي براي حل مشكلات فايلهاي Master پديد آمد.وهمچنين موضوع بانك اطلاعاتي مطرح شد.با وجود آشفتگی كه فايلهاي Master‌ايجاد کرده بودند و داده افزونه جمع آوري شده از آنها بسيارزياد بود، بدين سبب عجيب نبود كه در دهه 1970 بانك اطلاعاتي تعريف شده به عنوان يك منبع مجزای داده براي كليه پردازشها مورد استفاده قرار گيرد.]3[

 

پاسخ دهید