دانلود گزارش کارآموزی در تامين اجتماعي

دانلود گزارش کارآموزی در تامين اجتماعي

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 39.7 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 23 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

سازمان تامين اجتماعي ميانه پس از مكانيزه شدن شامل قسمتهاي زير مي باشد:

درآمد،اجرائيات،بازرسي،بيمه شدگان،نام نويسي،اداري،مالي،فرابري داده ها.

وظايف هر كدام از اين بخش ها با توجه به هدف برنامه اي كه اين قسمت ها نوشته شده است بررسي مي گردد.

امور بيمه شدگان:

واحد بيمه شدگان شامل بخش هاي بايگاني فني،كاركرد و ريز دستمزد و بيمه شدگان،بيمه شدگان خاص،كمك هاي كوتاه مدت و كمك هاي بلند مدت مي باشد.

اهداف كلي سيستم شامل موارد زير مي باشد:

انجام امور مستمري بگيران شامل صدور احكام ، محاسبات گزارشات مربوطه و  بررسي سوابق و تعيين ميزان پرداخت انواع كمك هاي كوتاه مدت به بيمه شدگان مطابق تعهدات قانوني مر بوطه.

بايگاني فني:

امكان ثبت اطلاعات مربوط به پرونده فني بيمه شده گاني كه سوابق پرداخت حق بيمه آنها از سوي واحد نام نويسي و  حساب هاي انفرادي به ساير شعب و يا ادارات و مراكز ستادي ارسال و يا بلعكس و اصل مي گردد.

همچنين اين سيستم آمار پرونده هايي كه ارسال و يا واصل شده اند و يا از رديف بايگاني خارج شده اند را مورد احتساب قرار مي دهد.

كاركرد و ريز دستمزد بيمه شدگان:

دسترس سريع به كاركرد و ميزان دستمزد مشمول كسر حق بيمه افراد بيمه شده در هر مقطعي از تاريخ دوران اشتغال جهت ملاحظه و يا مشاهده بيمه شده و همچنين برقراري و پرداخت انواع حمايتهاي قانوني و يا استداد و انتقال حق بيمه از مهمترين وظايف اين سيستم است.

 

 

بيمه شدگان خاص:

دسترسي سريع به كاركرد و ميزان دستمزد بيمه شدگان اختياري از وظايف اين بخش است.

كمك هاي كوتاه مدت:

احراز شرايط استحقاق و همچنين تعيين مزد متوسط جهت پرداخت انواع قرامات،كمك ازدواج،بيمه بيكاري و همچنين كليد حمايتهاي كوتاه مدت،صدور معرفي به كار و استخدام وضعيت از وظايف اين بخش مي باشد.

كمكهاي بلند مدت:

برقراري و پرداخت مستمري هاي بازنشستگي ،از كارافتادگي و غرامت نقص مقطوع و بازماندگان،صدور احكام افزايش سالانه و پرداخت كمك عائله مرزي ،عيدي پايان سال و انجام تسويه حساب از وظايف اين بخش مي باشد.

نام نويسي و حسابهاي انفرادي:

اين قسمت شامل نامنويسي و دفترچه و بخش حسابهاي انفرادي(سوابق)مي باشد و اهداف آن شامل موارد زير است:

الف)نامنويسي كارگاه

ب)ثبت و نگهداري سوابق گذشته

ج)دريافت و ارسال سوابق بين شعب مختلف

د)صدور دفترچه دروان و تامين اعتبار

و)استخراج و صدور كارنامه سوابق

نامنويسي و دفترچه:

اهداف و وظايف اين قسمت شامل موارد زير است:

الف)نام نويسي كارگاه؛بيمه شدگان و افراد تبعي

ب)صدور دفترچه درمان و تامين اعتبار

ج)تنظيم ليست،آمار و نمودارهاي مورد نياز.

 

حسابهاي انفرادي:

وظايف اين بخش شامل موارد زير است:

الف)ثبت،نگهداري و كنترل سوابق گذشته و جاري

ب)دريافت و ارسال سوابق بين شعب مختلف

ج)استخراج و صدور كارنامه سوابق

وصول حق بيمه ومطالبات:

اين قسمت شامل باجه دريافت،بانك در آمد،مطالبات مي باشد واهداف كلي آن به قرار زير است:

الف) دريافت ليست وحق بيمه كارگر وصدور فيش

ب) دريافت چك وصدور فيش وانجام اعلاميه بانك

ج) انجام محاسبات رياضي وفني

د)اعلاميه بدهي

و)امور پيمانكاران

باجه دريافت:

اين بخش وظايف زير رابر عهده دارد:

الف)دريافت ليست كارگاه ها،چاپ خلاصه ليست در پشت ليست،حق بيمه كارگاه ها و صدور برگه پرداخت مربوطه

ب)ورود كاركرد ماهانه،انجام عمليات فني،صدور اعلاميه ذيحسابيوصدور برگ پرداخت جهت بيمه شده اختياري

ج)ايجاد كسور بازنشستگي وانتقال سوابق

د)ارائه ليست دريافتي ها،گزارشات وصولي وكاركرد كارگاه ها

بانك در آمد:

وظايف اين بخش به اين شرح است:

الف)دريافت برگ پرداخت هاي  حق بيمه ايجاد شده در باجه

ب)دريافت اطلاعات اعلاميه بانك

ج) ارائه مغايرت اطلاعات فوق

د)ارائه آمار دريافتي

و)استنتاج در تشخيص سر فصل حساب ها

پاسخ دهید