نحوه قرارگيري و جابجايي يک گاو از ابتداي تولد تا زمان شيردهي در جايگاههاي مختلف

نحوه قرارگيري و جابجايي يک گاو از ابتداي تولد تا زمان شيردهي در جايگاههاي مختلف

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 21.8 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 22 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

از ابتداي تولد يک گاوداري صنعت خواني اگر حيوان مورد نظر ماده باشد 60 روز در box انفرادي و اگر حيوان نر باشد55 روز در  box انفرادي نگهداري مي گردد. بعد از اين مدت زماني گوساله هاي نر و ماده از شير گرفته مي شوند و به يک جايگاه ديگر منتقل مي گردند مدت زمان نگهداري توام اين گوساله ها 2 هفته مي باشد تا کنترل هاي دامپزشکي برروي گوساله ها صورت گيرد مواردي چون فلق و اسهال و ساير بيماري ها. سپس اين دسته از گوساله ها بدها بند دوم منتقل مي شوند. مدت زمان نگهداري اين گوساله ها در اين  بهار  بند 5 ماه مي باشد. پس از اين مدت زماني حيوانات نر و ماده از يکديگر جدا مي شوند. گوساله هاي نر را به بهار  بند گوساله هاي نر کوچک انتقال مي دهند و بعد از يک برنامه پرواربندي چند هفته اي به قسمت نرهاي بزرگ انتقال داده مي شوند که اين دامها بعد از کسب وزن مناسب به بازرا ارائه مي گردند. حيوانات ماده را نيز ابتدا به بهار  بند تليسه کوچک ( تاسن 10 ماهگي) منتقل مي کنند سپس به تليسه متوسط که تا سن 14 ماهگي در اين بهار  بند نگهداري مي شوند سپس از سن 15 ماهگي به بعد به بهار  بند تليسه بزرگ منتقل مي شوند که اين بهار بند هر روزي به منظور تشخيص حيوانات ماده فحل توسط کارگران  کنترل مي شوند. بعد از تشخيص فحلي حيوان مورد نظر تلقيح مصنوعي يا طبيعي مي گردد و باز هم به همان بهار بند بازگردانده مي شود. بعد از سپري شدن مدت آبستني تليسه نيز همانند گاوهاي شيري ديگر به قسمت گاوهاي خشک 20 روز منتقل مي گردد تا جيره غذايي تنظيم شده براي اين مرحله از آبستني در اختيار دام قرار گيرد بعد از گذشت اين مدت به بهاربند گاوهاي خشک 40 روز انتقال داده مي شود و از اين لحظه به بعد گاو تحت مراقبت هايقبل از زايمان قرار مي گيرد. و تقريبا 40 روز قبل از زايمان به قسمت زايمان منتقل مي گردد. نکاتي که در زايشگاه بايد رعايت شوند

بستر مناسب ، بستهنبايد لغزندگي داشته باشد

آرامش ، زايشگاه بايد دور از هياهو و مزاحمت قرار داشته باشد

تهويه مناسب بعد از زايمان گاوهاي مورد نظر به بهار بند گاوهاي تازه را منتقل مي شوند و در اين قسمت کنترل هاي بعد از زايمان صورت مي گيرد. به عنوان مثال گاوها به منظور تشخيص جفت ماندگي کنترل مي گردند همچنين در اين دوره بايد تغذيه گاوها به نحو احسن اجرا و کنترل گردد چون حيوان به علت استفاده از ذخايه بدني احتياج به تغذيه مناسب دارد و اگر تغذيه در اين دوره به نحو احسن انجام نشود گاوها به pic توليدي خود نخواهند رسيد و اين از لحاظ اقتصادي براي گاودار بسيار گران تمام خواهد شد. مدت زمان نگهداري گاوها در اين بهاربند 2 هفته مي باشد بعد از 2 هفته اين گاوها به بهار بند گاوهاي يک شکم منتقل مي گردند. ولي گاوهايي که بيشتر از يک زايمان ارند بر اساس شير توليدي به بهار بند هاي مختلف انتقال داده مي شوند که به شرح زير مي باشد :

1     ميان شير : زير 20ليتر در روز شير مي دهند

پر شير: که روزانه 20 تا 30 ليتر مي دهند

گاوهاي سوپر توليد : بين 30 تا 40 ليتر شير مي دهند

گاوهاي دولوکس : که بيشتر از 40 ليتر روزانه شير توليد مي کنند

سالن شيردوشي

قسمت هاي مختلف دستگاه شير دوشي

شيشه رکوردگير

پلت کولر

پمپ

خرچنگي

جا خرچنگي

يخچال

بعد از هر بار شير دوشي دستگاه را باسودو اسيد مي شوند. ابتدا دستگاه را با سود شستشو مي دهيم به اين دلايل که اگر ابتدا با اسيد بشوييم لکه هاي پروتئين و چربي بر روي شير باقي مي ماند . شير گاوهاي که آنتي بيوتيک مصرف مي کند براي مصرف گوساله بکار برده مي شوند بايد توجه داشت که شير گاو به طور کامل گرفته شود.

ترتيب شيردهي گاوها در شير دوشي :

صبح : الف ) ميان شير ب)پرشير ج) سوپر د) دولوکس  ه) تازه زا  و) يک  شکم 

 ظهر : الف) پر شير  ب) س.وپر  ج ) دولوکس  د)تازه زا ه) يک شکم

شب: الف) ميان شير  ب) پرشير  ج) سوپر  د) دولوکس  ه) تازه زا  و) يک شکم

شستشوي دستگاه :

ابتدا مخزن شير را با آب شستشو مي دهيم سپس وان 200 ليتري را پرآب کرده و 2 ليتر سود را داخل آن حل مي کنيم سپس دسنگاه را روشن نموده و 15 دقيقه صبر مي کنيم تا کاملا آب داخل دستگاه به چرخش در آيد سپس دوباره وان را که حجم آن 200 ليتر است پرکرده و دوباره در مدار قرار مي دهيم.

سپس وان را با آب  تازه و 2 ليتر اسيد نيتريک پر مي کنيم و دستگاه را روشن مي کنيم و 15 دقيقه صبر مي کنيم. در انتها براي اينکه بدانيم مواد اسيدي خارج شده يک استکان آب تخليه شده يک قطره فنل نتالئين مي ريزيم اگر قرمز شد شستشو را دوباره انجام مي دهيم.

پاسخ دهید