نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان

نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 25.8 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 31 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

در جامعه انساني، ارتباطات مي تواند نقش مهمي در زندگي داشته باشد.مزاياي زبان لغات سروده ها و خط ها و غيره بر ما روشن است . گذشته از اين، ما احساسات خود را مي توانيم با حالات چهره، دستها و غيره بيان كنيم . از طريق ارتباطات است كه يك فرد خود را به ديگران مي شناساند. يك فرد كرولال مي تواند با استفاده از علائم و اشارات ارتباط برقرار نمايد . هدف ارتباطات انتقال يا تبادل ايده ها و افكار مي باشد . ارتباطات يك بخش مهم از فرايند آموزشي را تشكيل مي دهد . وقتي كه هدف از يادگيري تغيير در آگاهي، گرايش و رفتار مي باشد نشانگر اين است كه نتيجه ارتباطات نيز به تغيير در آنها منجر مي گردد . در جريان ارتباطهاي آموزشي عامل مهم را

مي توان كليد و عامل اصلي كنترل و هدايت رفتار دانش آموزان و نيروي مؤثر در برقراري ارتباط و سودمندي آن در كلاس درس دانست .

ارتباط چيست ؟

ارتباط عبارت است از : فرايند مبادله اطلاعات و احساسات .مبادله بر وزن مفاعله .امري است طرفيني و دو جانبه .پس ارتباط جرياني است متقابل .

ارتباط سالم كدام است؟

ارتباط سالم و صحيح آن است كه، طرفين در امر مبادله ي اطلاعات

و احساسات در فضايي مناسب شركت كرده و با يكديگر هماهنگي داشته و در اين ارتباط، هر دو احساس ارزشمندي كنند .به طور كلي ارتباط انسانها با يكديگر بر اساس دو بينش برقرار مي گردد .

((كرامت)) و ((امانت)) يعني يا براساس تكريم شخصيت است و يا بر اساس تحقير شخصيت . ما در برخوردها و ارتباطاتمان با ديگران، هر گونه انسان را تلقي كنيم، همانگونه با او برخورد مي كنيم . اگر انسان را موجودي با شخصيت و با عزت بدانيم تلاش مي كنيم كه اين كرامت را در او تقويت كنيم

و اگر او را فاقد كرامت نفس بدانيم سعي در تحقير او داريم .

از ديدگاه اسلام ارتباطي سالم است كه بر پايه تكريم شخصيت و عزت

و احترام متقابل افراد انساني استوار باشد .

مهم ترين وسيله ي ارتباط :

يكي از روشهاي برقراري ارتباط انسانها با يكديگر طريقه ي گفت وشنود

و مكالمه است .

كلمات، مبين عواطف و احساسات انسانهاست . از طريق رد وبدل كردن كلمات اهداف و مقاصد و نيتها آشكار مي شود، در حقيقت، شخصيت انسانها در زير زبانشان و بين سخنانشان نهفته است .

انواع ارتباط:

1      ارتباط كلامي

با تحقيقاتي كه به عمل آمده، در جامعه ما تقريبا نزديك به 85% ارتباطات افراد از طريق حرف زدن و گوش دادن ( گفت و شنود ) و نزديك به 15% از طريق خواندن و نوشتن است. پس در اين مورد واژه ها و كلمات و جملات نقش ويژه اي رادر نقل وانتقال مفاهيم و احساسات انسانها بازي مي كند. واژه ها در نقل وانتقال اطلاعات و ارتباط دو انسان از بار احساسي مهمي برخوردارند و از نظر عاطفي، كلمات تأثير فوق العاده اي در روحيه ي افراد انساني دارد .

بيان و گفت وگو كه براي ايجاد ارتباط در قالب كلمات و الفاظ رد وبدل

مي شود، از اهميت خاصي برخوردار است و به همين سبب، خداوند متعال در قرآن كريم اولين ويژگي مهم انسان را پس از خلقت او بيان ذكر مي نمايد:

((خلق الانسان علمه البيان)) انسان را بيافريد. به او سخن گفتن آموخت .

بيان و گفتار، مهم ترين وسيله ارتباط انسانها با يكديگر است و چون ارتباط فرايندي است دو طرفه، بخش اعظم ارتباط انسانها از طريق گفت و شنود

و همين مكالمات عادي و روزمره صورت مي گيرد و لذا در ارتباط صحيح

و سالم، بايد هم گوينده خوبي بود و هم شنونده ي خوبي، يعني در تبادل اطلاعات و احساسات و عواطف بايد از نقش و تأثير عاطفي و رواني واژه ها

و كلمات آگاه بود . بايد توجه داشت كه چگونه بعضي از كلمات و واژه ها در ايجاد و برقراري ارتباط سالم نقش سازنده داشته و همواره در ايجاد صميميت و دوستي مؤثرند . همچنين بايد به موقعيت و فضاي ارتباط كه اين واژه ها و كلمات در آن رد و بدل مي گردد، آشنايي داشت . گاهي گفتن يك كلمه مثبت در شرايط و فضاي نامناسب و نامساعد بار منفي القاء مي كند .

بنابراين بايد هم به نقش كلمات و واژه ها و هم شرايط القاء و مبادله كلمات آشنايي ودقت كامل داشت، چرا كه ارتباط سالم در فضايي حاكي از صميميت و محبت و احترام متقابل با شناخت و در نظر گرفتن معنا و نقش عاطفي كلمات امكان پذير است و رعايت آنها موجب استحكام آن روابط خواهد شد. متأسفانه ما توجهي به سخنان و واژه هايي كه در مكالمات و گفت وگوهاي روزانه مان رد و بدل مي كنيم، نداريم به خصوص اگر در نقش اولياء و مربيان در مقام تعليم و تربيت هم باشيم.

2      ارتباط معنوي :

پاسخ دهید