نمونه فرم آماده مبایعه نامه

نمونه فرم آماده مبایعه نامه

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 7.10 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 10,000 ریال

تعداد نمایش: 25 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

10,000 ریال – خرید

     قیمت مورد معامله مبلغ …………………… ریال معادل ………………… تومان وجه رایج کشور تعین گردیده که با توافق طرفین قبلاً بصورت نقد توسط خریدار به فروشنده پرداخت گرددیه و با جایر شدن بیع نامه مرقوم تسویه گردید.

5     خریدار متعهد گردیده تا راساً نسبه به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی بنام خود اقدام نماید. کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحسابهای مالیات نقل و انتقال، نوسازی، عوارض کسبی، بیمه، پایان کار و غیره را تهیه نماید.

6     کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله از قبیل هزینه های مصرفی آب، برق، تلفن و گاز و همچنین سایر تعهدات و دیون متعلقه تماماً به عهده خریدار می باشد.

پاسخ دهید