پاورپوینت آماده بررسی مباني و سياستهاي قيمت گذاري آب

پاورپوینت آماده بررسی مباني و سياستهاي قيمت گذاري آب

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 928 KB

فرمت فایل: پاورپوینت

دسته بندی:

قیمت: 299,900 ریال

تعداد نمایش: 120 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

299,900 ریال – خرید

          ماهيت انحصاري آب

          پيچيدگي كار و درگيربودن با هدفهاي مختلف كارايي، عدالت و پايداري

     ضرورت  پاسخگويي به تقاضا هاي رو به رشد و حفظ سطح و كيفيت خدمات 

  تامين و بازپرداخت هزينه هاي سنگين سرمايه اي ، نگهداري و بهره برداري، بهسازي يا توسعه طرح ها

  نا اطميناني  در عرضه مستمر در خشكسا لي ها براي بخش آب

  وجود متقاضيان  با كاربري ها و حساسيت هاي متفاوت

 

 

          كارايي اقتصادييعني، تشويق صاحبان  انگيزه هاي مختلف به فعاليت هاي كارا و باز داشتن آنها از فعاليت هاي نا كارآمد

          پايداري مالي فراهم كردن امكان  انجام تعهدات مالي بنگاه ها ي كارگزار بر اساس سطح خدمات مورد توافق

           برابري و عدالت وصول هزينه مرتبط از مصرف كننده با رعايت توان مالي و الزامات رفاهي

           پايداري منابع آبي و محيط زيست  ايجاد انگيزه براي كاهش هزينه هاي زيست محيطي يا پذيرش هزينه هاي اقدامات جبراني

           سهولت اعمال قيمت سادگي محاسبه و هزينه كم اجرا و اعمال  توسط كارگزار و سهولت محاسبه و نحوه دريافت

 

 

  • كشور ايران اساساً در گروه قيمت گذاري غيرحجمي و وابسته به نوع شبكه و توليد محصول است.
  • بطور متوسط آب بها دريافتي براساس« قانون تثبيت آب بهاي زراعي»بخشي ازهزينه هاي دفتري را پوشش مي دهد.
  •  بر اساس آيين نامه اجرايي الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي امكان كنترل حجمي نيز وجود دارد و بر اين اساس پيش نويس لايحه اي در سال 1385 تقديم هيات دولت شده است.

 

 

n       راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب كشور مصوب سال 1382هيئت وزيران

n       سند فرابخشي مديريت منابع آب  مصوب سال 1384هيئت وزيران

n       بند «ج» ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه  (به منظور تقويت كارايي بنگاههاي اقتصادي وابسته به دولت وتعادل بخشي مالي شركتهاي دولتي )

 

پاسخ دهید