پاورپوینت آماده جايگاه محيط زيست در توسعه پايدار و ارتباط آن با مديريت توسعه

پاورپوینت آماده جايگاه محيط زيست در توسعه پايدار و ارتباط آن با مديريت توسعه

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 1.72 MB

فرمت فایل: پاورپوینت

دسته بندی:

قیمت: 299,900 ریال

تعداد نمایش: 15 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

299,900 ریال – خرید

غايب نهايي اهداف توسعه ملي و حفاظت محيط زيست ، همانا بهسازي سرزمين به منظور فراهم كردن شرايط زيست  محيطي مناسب جهت شكوفايي توان و استعدادهاي معنوي و مادي جامعه مي باشد. مسلّم است در طول جريان توسعه ، هميشه احتمال بروز مسايل زيست  محيطي وجود دارد . ليكن دقيقاً در همينجاست كه مي بايست از علوم مهندسي حفاظت محيط زيست كمك گرفت و اثرات زيست محيطي ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني را به حداقل ممكن رسانيد . بنابراين هرگاه هدف از برنامه ريزي توسعه ، فراهم آوردن زمينه مناسب جهت شكوفايي استعدادهاي بالقوه جامه و افزايش كيفيت زندگي در سطح ملي در نظر گرفته شود ، در اين صورت فرآيند برنامه ريزي زيست  محيطي را مي توان طراحي راهبردهاي مناسب جهت افزايش كيفيت زندگي در سطح كشور ، با كمك منابع معنوي و مادي ملي ، در شرايطِ حداقلِ اتّكا به امكانات غير بومي تعريف كرد . در اين گفتار با تكيه بر عامل محيط زيست به تعيين جايگاه آن در توسعه پايدار پرداخته ، ارتباط آن با مديريت و برنامه ريزي هاي توسعه را از جوانب مورد نظر مورد بررسي قرار مي دهيم.

 

 

مقوله يي كه امروز به نام « توسعه پايدار » مي شناسيم ، بر يك نظم اقتصادي استوار شده و اين نظم اقتصادي در طول زمان از نظر محتوي، روش شناسي و هدف اصلي خود تغيير كرده است

امروزه توسعه پايدار ، توسعه يي است كه نيازهاي حال را برآورده مي كند ، بي آنكه توانايي نسل هاي آينده را در برآوردن نيازهايشان محدود كند .

 در حقيقت توسعه پايدار به رابط ه يي متعادل بين توسعه اجتماعي و اقتصادي از يك سو و نيازمندي هاي محيط زيست از سوي ديگر تأكيد دارد

 

 

در نظريي سنّتي ، رشد با صنعتي شدن و صنعتي شدن نيز با شهر ها مترادف است .

 بر اساس فرضيه منصوب به ارتورلويس ، رشد با انتقال مازاد نيروي كار از بخش روستايي به بخش صنعتي شهر ها به وجود مي آيد. با اين تعريف به وضوح مي توان فدا شدن محيط زيست و منابع طبيعي را م تعاقبِ صنعت مشاهده كرد كه شدت آن در كشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه از نيمه دوم قرن بيسشتم آشكار است .

 همچنين پس از جنگ جهاني دوم، برخي پايتخت هاي بزرگ ، آلوده ترين مناطق جهان شده اند.

 

 

اصول معماری پايدار

استفاده از مصالح طبيعیUse Natural materials


حفظ جنگلهای طبيعیSave our forests


استفاده از مصالح قابل بازيافت Recycle Materials


بادوام بسازيد Build to last


غذايتان را توليد كنيد Grow your food


غذايتان رانگهداري وذخيره کنيد Store your food

 

پاسخ دهید