پاورپوینت آماده فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت

پاورپوینت آماده فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 3.86 M

فرمت فایل: پاورپوینت

دسته بندی:

قیمت: 779,900 ریال

تعداد نمایش: 51 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

779,900 ریال – خرید

 لیگاز اتصال رشته های DNA مجاور به هم(پر کردن شکاف)

برقراری اتصال فسفودی استر کوولانت بین 3 هیدروکسیل و 5 فسفات

مجموعهAMP   لیگا ز به 5 فسفات برش خورده می چسبد سپس باند فسفودی استربا سر 3 OH برش خورده شکل میگیرد ودر نهایت انزیم وAMP ازاد میشوند.

لیگازبرای انجام عمل خود نیاز به انرژی دارد که ممکن است از ATP (درT4 T7  پستانداران) یا NAD(باکتری ها) بدست اید.

 

 

2  کمپلکس گاما( clamp loader ) شامل گاما δ  χ  δ́  φ در تشکیل clamp loader فعالیت  دارد.این باعث میشود انزیم روی رشته راحت حرکت کند.

گاما به coreانزیمی که رشته پیرو را می سازد متصل وقابلیت سنتز قطعات اکازاکی مجزا را به     ان می دهد. لذا چون هلوانزیم فقط یک کمپلکس گاما پس نامتقارن است.

کمپلکس گاما مسئول اضافه شدن دایمرهای ßبه هررشته  DNAوالدینی است.

 

 

 

نام دیگر در E.ColiDNA  گیراز

اکر به هرعلتی یک فراپیچ مثبت کنار یک فراپیچ منفی ایجاد شود, مثل حالتیکه درهمانندسازی درجلوی چنگال ایجادمیشود,توپوII ابتدا پیچ مثبت را ازبین می برد وحالت relaxایجادمیشود و چون  relaxپایدار نیست تبدیل به سوپرکویل منفی میشود.

توپوII برای انجام عملش نیاز به صرف ATP دارد.زیرا توپوII بعد عمل تبدیل سوپرکویل به استراحت برای بازیابی شکل اولیه اش نیازبه ATP دارد.

 

 

*       پروتئین هایی که در فرایند همانند سازی نیاز به دارند

هلیکاز برای باز کردن دو رشته

گیراز برای چرخاندن دو رشته

پریماز برای شروع

DNA پلیمرازIII برای فعال شدن

 

پاسخ دهید