دانلود ترجمه مقاله تأثیرات فیبر جو دو سرتجاری بر روی ویژگی های کره و کیک اسفنجی 199,900 ریال

دانلود ترجمه مقاله تأثیرات فیبر جو دو سرتجاری بر روی ویژگی های کره و کیک اسفنجی

دانلود مقاله ISI دانلود مقاله تأثیرات فیبر جو دو سرتجاری بر روی ویژگی های کره و کیک اسفنجی باترجمه تعداد کلمات فایل انگلیسی: ۳۵۵۰ کلمه   ۸صفحهpdf تعداد صفحات فایل ترجمه:۹ صفحه word فونت ۱۴ B [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله ISI – ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه – نشریه Academic Journals 199,900 ریال

دانلود مقاله ISI – ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه – نشریه Academic Journals

دانلود مقاله ISI دانلود مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر (Avena sativa) از نظر رشد و عملکرد دانه باترجمه عنوان فارسی: عملکرد نسبی گونه های جو دوسر (Avena sativa) از نظر رشد و عملکرد دانه عنوان [...]

مشاهده و خرید