دانلود منبع آزمونهای استخدامی مصاحبه حضوری – سوالات تالیفی ( کلیه رشته ها ) – درس قانون اساسی و شناخت ساختار جمهوری اسلامی ایران ( کلیه رشته ها ) 79,000 ریال

دانلود منبع آزمونهای استخدامی مصاحبه حضوری – سوالات تالیفی ( کلیه رشته ها ) – درس قانون اساسی و شناخت ساختار جمهوری اسلامی ایران ( کلیه رشته ها )

دانلود منبع آزمونهای استخدامی مصاحبه حضوری – سوالات تالیفی ( کلیه رشته ها ) – درس قانون اساسی و شناخت ساختار جمهوری اسلامی ایران ( کلیه رشته ها ) 1394 منبع آزمونهای استخدامی مصاحبه [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات مهم کاردانی به کارشناسی سراسری کاردانی به کارشناسی آزاد ادبیات فارسی سراسری و آزاد همراه با پاسخنامه تستی 39,000 ریال

دانلود نمونه سوالات مهم کاردانی به کارشناسی سراسری کاردانی به کارشناسی آزاد ادبیات فارسی سراسری و آزاد همراه با پاسخنامه تستی

دانلود نمونه سوالات مهم کاردانی به کارشناسی سراسری کاردانی به کارشناسی آزاد ادبیات فارسی سراسری و آزاد همراه با پاسخنامه تستی نمونه سوالات مهم کاردانی به کارشناسی سراسری کاردانی به کارشناسی آزاد [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بهداشت محیط – کارشناس بهداشت حرفه ای سال 91 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بهداشت محیط – کارشناس بهداشت حرفه ای سال 91

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بهداشت محیط – کارشناس بهداشت حرفه ای سال 91  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بهداشت محیط – کارشناس بهداشت حرفه ای [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس برنامه و بودجه سال 90 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس برنامه و بودجه سال 90

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس برنامه و بودجه سال 90  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس برنامه و بودجه سال 90 کامل ترین مجموعه سوالات مصاحبه های استخدامی و گزینش [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بازرسی و نظارت 2 دوره 49,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بازرسی و نظارت 2 دوره

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بازرسی و نظارت 2 دوره  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بازرسی و نظارت 2 دوره  دسته بندي: /بانک سوال / شهرداری آپدیت آبانماه 1399 [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال 90 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال 90

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال 90  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال 90 کامل ترین مجموعه سوالات مصاحبه [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بهداشت محیط – کارشناس بهداشت حرفه ای سال 90 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بهداشت محیط – کارشناس بهداشت حرفه ای سال 90

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بهداشت محیط – کارشناس بهداشت حرفه ای سال 90  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس بهداشت محیط – کارشناس بهداشت حرفه ای [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری کارشناس اقتصاد کشاورزی سال 90 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری کارشناس اقتصاد کشاورزی سال 90

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس اقتصاد کشاورزی سال 90  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس اقتصاد کشاورزی سال 90 کامل ترین مجموعه سوالات مصاحبه های استخدامی و گزینش [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس برنامه و بودجه سال 91 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس برنامه و بودجه سال 91

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس برنامه و بودجه سال 91  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس برنامه و بودجه سال 91 کامل ترین مجموعه سوالات مصاحبه های استخدامی و گزینش [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس مطالعات اقتصادی سال 91 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس مطالعات اقتصادی سال 91

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس مطالعات اقتصادی سال 91  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس مطالعات اقتصادی سال 91 کامل ترین مجموعه سوالات مصاحبه های استخدامی و [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی کارگزین شهرداری ( دانلود منابع بسیار مهم و کلیدی آزمون سال ۹۸ ) 78,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارگزین شهرداری ( دانلود منابع بسیار مهم و کلیدی آزمون سال ۹۸ )

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارگزین شهرداری ( دانلود منابع بسیار مهم و کلیدی آزمون سال ۹۸ )  نمونه سوالات استخدامی کارگزین شهرداری ( دانلود منابع بسیار مهم و کلیدی آزمون سال ۹۸ )  دسته [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس امور باغبانی سال 90 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس امور باغبانی سال 90

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس امور باغبانی سال 90  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس امور باغبانی سال 90 کامل ترین مجموعه سوالات مصاحبه های استخدامی و گزینش این [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری شهرداری ( تخصصی + عمومی ) ویژه فوق دیپلم و لیسانس سالهای90 91 92 88,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری شهرداری ( تخصصی + عمومی ) ویژه فوق دیپلم و لیسانس سالهای90 91 92

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری   نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری  دسته بندي: /بانک سوال / شهرداری آپدیت آبانماه 1399 کامل ترین مجموعه [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) سال 90 29,000 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) سال 90

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) سال 90  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) سال 90 کامل ترین [...]

مشاهده و خرید