دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتوایکس و گاما ( توان بخش) 99,000 ریال

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتوایکس و گاما ( توان بخش)

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتوایکس و گاما ( توان بخش)   طرح کسب و کار (بیزینس پلن) مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتوایکس و گاما ( توان بخش)   [...]

مشاهده و خرید
دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) کارآفرینی واحد تولیدی رب گوجه فرنگی 99,000 ریال

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) کارآفرینی واحد تولیدی رب گوجه فرنگی

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) کارآفرینی تولید رب گوجه فرنگی   طرح کسب و کار (بیزینس پلن) کارآفرینی تولید رب گوجه فرنگی جهت آشنایی کارآفرینان با طرح های کارآفرینی و ارائه ی آن به وزارت [...]

مشاهده و خرید
دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی 99,000 ریال

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی   طرح کسب و کار (بیزینس پلن) تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی   جهت آشنایی کارآفرینان با طرح های [...]

مشاهده و خرید