دانلود پروژه پایانی معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی 499,900 ریال

دانلود پروژه پایانی معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

دانلود پروژه پایانی معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی  پروژه پایانی معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی اس پی دی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه پایانی فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی 899,900 ریال

دانلود پروژه پایانی فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

دانلود پروژه پایانی فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی  پروژه پایانی فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه پایانی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور 299,900 ریال

دانلود پروژه پایانی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

دانلود پروژه پایانی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور  پروژه پایانی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) 499,900 ریال

پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

دانلود پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)  پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی آموزش الکترونیکی  و کاربرد آن در مهندسی معدن 899,900 ریال

پروژه پایانی آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن

دانلود پروژه پایانی آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن  پروژه پایانی آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی كاني شناسي 899,900 ریال

پروژه پایانی كاني شناسي

دانلود پروژه پایانی كاني شناسي  پروژه پایانی كاني شناسي اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) 499,900 ریال

پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

دانلود پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)  پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني 1,199,000 ریال

پروژه پایانی بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني

دانلود پروژه پایانی بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني  پروژه پایانی بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني اس پی دی فایل تنها ارائه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی سيم برش الماسه و تعيين قطر بيروني سيم برش و بيان استاندارد ASTM 399,900 ریال

پروژه پایانی سيم برش الماسه و تعيين قطر بيروني سيم برش و بيان استاندارد ASTM

دانلود پروژه پایانی سيم برش الماسه و تعيين قطر بيروني سيم برش و بيان استاندارد ASTM  پروژه پایانی سيم برش الماسه و تعيين قطر بيروني سيم برش و بيان استاندارد ASTM اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تنگستن دار 499,900 ریال

پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تنگستن دار

دانلود پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تنگستن دار  پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تنگستن دار اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر [...]

مشاهده و خرید
699,900 ریال

پروژه پایانی ايمني در معادن زغالسنگ

 دانلود پروژه پایانی ايمني در معادن زغال سنگ پروژه پایانی ايمني در معادن زغال سنگ اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور 979,900 ریال

پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور

 دانلود پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي  كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور 1,199,000 ریال

پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور

دانلود پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور  پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ 979,900 ریال

پروژه پایانی بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ

دانلود پروژه پایانی بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ  پروژه پایانی بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی حفاری 799,900 ریال

پروژه پایانی حفاری

دانلود پروژه پایانی حفاری  پروژه پایانی حفاری اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی معدن آهك چمبودك 979,900 ریال

پروژه پایانی معدن آهك چمبودك

دانلود پروژه پایانی معدن آهك چمبودك  پروژه پایانی معدن آهك چمبودك اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي و مطالعه بازيافت باطله های قدیمی معدن آهنگران 499,900 ریال

پروژه پایانی بررسي و مطالعه بازيافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

دانلود پروژه پایانی بررسي و مطالعه بازيافت باطله های قدیمی معدن آهنگران  پروژه پایانی بررسي و مطالعه بازيافت باطله های قدیمی معدن آهنگران اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد) 499,900 ریال

پروژه پایانی بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

دانلود پروژه پایانی بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)  پروژه پایانی بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد) اس پی دی فایل [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی فلوتاسيون فلورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك 899,900 ریال

پروژه پایانی فلوتاسيون فلورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك

دانلود پروژه پایانی فلوتاسيون فلورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك  پروژه پایانی فلوتاسيون فلورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي 899,900 ریال

پروژه پایانی شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي

دانلود پروژه پایانی شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي  پروژه پایانی شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان 1,199,000 ریال

پروژه پایانی زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان

دانلود پروژه پایانی زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان  پروژه پایانی زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی رفتار سنگ (مكانيك سنگ) درمعدن سنگ تزئيني بيرجند 269,900 ریال

پروژه پایانی رفتار سنگ (مكانيك سنگ) درمعدن سنگ تزئيني بيرجند

دانلود پروژه پایانی رفتار سنگ (مكانيك سنگ) درمعدن سنگ تزئيني بيرجند  پروژه پایانی رفتار سنگ (مكانيك سنگ) درمعدن سنگ تزئيني بيرجند اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی [...]

مشاهده و خرید