79,000 ریال

دانلود پروژه پایانی متالوژی گرایش ذوب فلزات – تاثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل

دانلود پروژه پایانی متالوژی گرایش ذوب فلزات – تاثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل  پروژه پایانی متالوژی گرایش ذوب فلزات – تاثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص [...]

مشاهده و خرید
79,000 ریال

دانلود پروژه پایانی چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلمینیوم

دانلود پروژه پایانی چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلمینیوم  پروژه پایانی چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلمینیوم اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
79,000 ریال

دانلود پروژه پایانی بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت

دانلود پروژه پایانی بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت  پروژه پایانی بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه [...]

مشاهده و خرید
79,000 ریال

دانلود پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تن_ستن دار

دانلود پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تن_ستن دار  پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تن_ستن دار اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر [...]

مشاهده و خرید
89,000 ریال

دانلود پروژه پایانی درباره صنعت نورد

دانلود پروژه پایانی درباره صنعت نورد  پروژه پایانی درباره صنعت نورد اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی صنعت كامپوزيت 79,000 ریال

پروژه پایانی صنعت كامپوزيت

دانلود پروژه پایانی صنعت كامپوزيت  پروژه پایانی صنعت كامپوزيت اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین [...]

مشاهده و خرید