دانلود پاورپوینت آماده بررسی و معرفي ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني كشور 40,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی و معرفي ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني كشور

طرح تشكيل ستاد هماهنگي و امور ايمني آتش نشاني  كشور در سال 1360 مطرح شد و پس ازبررسي و برگزاري جلسات متعدد، آيين نامه تشكيل آن در سال 1362 به تصويب وزير محترم وقت كشور رسيد. دلايلي مانند جنگ [...]

مشاهده و خرید