دانلود تحقیق بررسی تاثیر و آسیب انواع ذرات معلق به بنای آرامگاه هفت تپه 26,000 ریال

دانلود تحقیق بررسی تاثیر و آسیب انواع ذرات معلق به بنای آرامگاه هفت تپه

نشست ذرات معلق حاصل از آتش زدن مزارع نیشکر جهت برداشت محصول بر سطح مصالح تاریخی، چه به شکل خشک و چه همراه با آب باران، اثرات مخربی را از لحاظ زیبایی شناسی و ساختاری به همراه خواهد داشت. توزیع [...]

مشاهده و خرید