دانلود آموزش توابع مالی اکسل 25,000 ریال

دانلود آموزش توابع مالی اکسل

آموزش توابع مالی در اکسل توابع حسابداری و مالی در اکسل جناب آقای قصاب پور ، کارشناس امور مالی و حسابداری کاری ارزشمند در زمینه آموزش توابع مالی Excel انجام داده اند که در قالب یک فایل PDF  این [...]

مشاهده و خرید