دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک شهرداری – تخصصی (دو دوره) 879,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک شهرداری – تخصصی (دو دوره)

 نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال 90 دانلود  نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال 90    نمونه سوالات استخدامی [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی مسئول خدمات اداری شهرداری 499,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی مسئول خدمات اداری شهرداری

 نمونه سوالات استخدامی مسئول خدمات اداری شهرداری دانلود نمونه سوالات استخدامی مسئول خدمات اداری شهرداری آپدیت فروردین 1400 کامل ترین مجموعه سوالات آزمون ها و مصاحبه های استخدامی و گزینش اس پی دی [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه شهرداری 1400 499,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه شهرداری 1400

 نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه شهرداری دانلود  نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه شهرداری آپدیت فروردین 1400 کامل ترین مجموعه سوالات آزمون ها و مصاحبه های استخدامی و [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) سال 90 499,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) سال 90

 نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) سال 90 دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) سال 90 کامل ترین [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حمل و نقل شهرداری  سال 91 499,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حمل و نقل شهرداری سال 91

 نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس امور حمل و نقل سال 91 دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – کارشناس امور حمل و نقل سال 91 کامل ترین مجموعه سوالات مصاحبه های استخدامی و گزینش [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حفاظت کار شهرداری 2 دوره 499,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حفاظت کار شهرداری 2 دوره

 نمونه سوالات استخدامی کارشناس حفاظت کار شهرداری دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حفاظت کار شهرداری آپدیت فروردین 1400 کامل ترین مجموعه سوالات آزمون ها و مصاحبه های استخدامی و گزینش اس پی دی [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور هنری شهرداری  2 دوره 499,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور هنری شهرداری 2 دوره

 نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور هنری شهرداری دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور هنری شهرداری آپدیت فروردین 1400 کامل ترین مجموعه سوالات آزمون ها و مصاحبه های استخدامی و گزینش اس پی دی [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی کاردان روابط عمومی شهرداری 3 دوره 499,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی کاردان روابط عمومی شهرداری 3 دوره

نمونه سوالات استخدامی کاردان روابط عمومی شهرداری دانلود  نمونه سوالات استخدامی کاردان روابط عمومی شهرداری کامل ترین مجموعه سوالات مصاحبه های استخدامی و گزینش این بسته از چندین منبع خریداری و جمع [...]

مشاهده و خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – آزمون عمومی متصدی امور دفتری – مسئول خدمات اداری – کارگزین و … (ویژه فوق دیپلم یا لیسانس – گروه 2) – 3دوره 499,900 ریال

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری – آزمون عمومی متصدی امور دفتری – مسئول خدمات اداری – کارگزین و … (ویژه فوق دیپلم یا لیسانس – گروه 2) – 3دوره

 نمونه سوالات استخدامی شهرداری – آزمون عمومی متصدی امور دفتری – مسئول خدمات اداری – کارگزین و … (ویژه فوق دیپلم یا لیسانس – گروه 2) – 3 دوره دانلود نمونه [...]

مشاهده و خرید