دانلود تحقیق آماده بررسی دیدگاه های مردم شناختی در مورد اماکن و امور مقدس 269,900 ریال

دانلود تحقیق آماده بررسی دیدگاه های مردم شناختی در مورد اماکن و امور مقدس

توتميسم يا آيين تقديس جانداران,يك شيوه ي ديني شكل گرفته ي بسيار ابتدايي و قديمي است كه هم اجداد نخستين ما وهم بيشتر ملل وقبايل وحشي آمريكا و استراليا و آفريقا پيرو آن بوده و هستند.قبايل و عشيره [...]

مشاهده و خرید