دانلود پاورپوینت بررسي رابطه مهارت هاي خود راهبري ، باور هاي فرا شناختي و سبك هاي يادگيري با اضطراب امتحان 79,000 ریال

دانلود پاورپوینت بررسي رابطه مهارت هاي خود راهبري ، باور هاي فرا شناختي و سبك هاي يادگيري با اضطراب امتحان

دانلود پاورپوینت بررسي رابطه مهارت هاي خود راهبري ، باور هاي فرا شناختي و سبك هاي يادگيري با اضطراب امتحان پاورپوینت بررسي رابطه مهارت هاي خود راهبري ، باور هاي فرا شناختي و سبك هاي يادگيري با [...]

مشاهده و خرید