دانلود پاورپوینت آماده بررسی انواع انبار و اصول و قواعد فرآیند کار در انبار 64,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی انواع انبار و اصول و قواعد فرآیند کار در انبار

به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای تجاری ، صنعتی ، مصرفی ، مواد اولیه یا فراورده های مختلف نگهداری می شود ، «انبار» گفته می شود . از ترکیب چند انبار یک «مخزن » (دپو ) به وجود می آید . تعداد [...]

مشاهده و خرید