بررسی انواع مبدلهای حرارتی لاملا 80,000 ریال

بررسی انواع مبدلهای حرارتی لاملا

پیش گفتار مبدل های حرارتی تقریباً پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال [...]

مشاهده و خرید