بررسی انواع مقاومتهای الکتریکی 15,000 ریال

بررسی انواع مقاومتهای الکتریکی

مقاومتهای متغیری هستند که اهم آنها را می توان کم یا زیاد نمود. ولومها دو دسته می شوند. بعضی آنها خطی نامیده می شوند.یعنی مقدار یا افزایش یا کاهش آنها با چرخاندن دسته بطور یکنواخت و متوالی انجام [...]

مشاهده و خرید