بررسی انواع گردو و اکولوژی درخت گردو 30,000 ریال

بررسی انواع گردو و اکولوژی درخت گردو

مقدمه هر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسی بطور انکارناپذیری به محیط زیست خود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته است. لازمه بقا ، همبستگی گروهی است و بررسی چگونگی این [...]

مشاهده و خرید