دانلود تحقیق رایگان بررسی بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl و مبارزه با آن رایگان

دانلود تحقیق رایگان بررسی بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl و مبارزه با آن

بيماری پيچيدگی برگ هلو که به فارسی بيماری لب شتری و يا بيماری باد سرخ هلو ناميده می شود ، اولين بار در اوايل قرن نوزدهم در اروپا شناخته شده است و در آمريکا نيز بيماری مزبور زودتر از ساير بيماری [...]

مشاهده و خرید