بررسی شرايط كشت و طرز تهيه پنبه 20,000 ریال

بررسی شرايط كشت و طرز تهيه پنبه

پنبه را در مناطقي كه هواي آن مرطوب است مي كارند. پنبه بصورت بوته مي رويد. ارتفاع بوته پنبه 90 تا 120 سانتي متر است و احتياج به هواي گرم و مرطوب به مدت 6تا 7 ماه دارد. محل كشت پنبه، اثر فراواني بر [...]

مشاهده و خرید